Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove učestvovala na Konferenciji o zemljištu Svjetske Banke 2024.

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE UČESTVOVALA NA KONFERENCIJI O ZEMLJIŠTU SVJETSKE BANKE 2024.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je učestvovala na Konferenciji o zemljištu koju je organizirala Svjetska Banka u Washingtonu, D.C. od 13. do 17. maja 2024. godine. Konferencija je ponovno okupila predstavnike vlada, razvojnih partnera, civilnog društva, akademske zajednice i privatnog sektora nakon dvogodišnje pauze, kako bi razgovarali o ključnim pitanjima vezanim za zemljište i klimatske promjene.

Konferencija o zemljištu Svjetske Banke je više od dvije decenije bila katalizator globalne zajednice koja se bavi pitanjima zemljišta, pružajući platformu za predstavljanje istraživanja, diskusiju o izazovima i dobrim praksama, te informiranje dijaloga o politikama. Konferencija potiče razmjenu znanja između sektora i začela je brojne investicije, inicijative i istraživačke projekte koje vode različite zainteresovane strane, uključujući Dobrovoljne smjernice, Cilj održivog razvoja o sigurnom vlasništvu nad zemljištem UN-a, Okvir za procjenu upravljanja zemljištem kao i kampanju „Stand for Her Land“.

Tema konferencije 2024. bila je “Osiguranje prava na zemljište i pristupa zemljištu za klimatske akcije”, a istakla je važnost sigurnog vlasništva nad zemljištem i pristupa zemljištu za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama. Učesnici su razgovarali o efikasnim strategijama za osiguranje prava na zemljište i pristup zemljištu, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju.

Prvog dana konferencije održan je forum “Global Land Agenda: Global Land Governance and Policy” na kojem je prema pozivu Svjetske Banke učestvovao i direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović.

Direktor Obradović je imao čast održati govor u završnoj sesiji foruma i osvrnuti se na panel diskusije i izlaganja predavača tokom foruma. U svom govoru, direktor je predstavio iskustva u upravljanju zemljištem u Bosni i Hercegovini, istakao važnost saradnje između vlada, civilnog društva i privatnog sektora u rješavanju pitanja zemljišta, te dao osvrt na globalne izazove sektora zemljišne administracije.  

Učestvovanje na Konferenciji o zemljištu Svjetske Banke 2024. bila je prilika za razmjenu iskustava i najbolje prakse sa drugim zemljama, kao i sticanje novih kontakata i partnerstva, a Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove ostaje posvećena daljem radu na reformama sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH za sve građane.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove na konferenciji su bili direktor uprave, gosp. Željko Obradović, te pomoćnik direktora u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija, gosp. Denis Tabučić.