Sudionici IPP

Sudionicima IPP-a (subjekti IPP-a i korisnici) možemo nazvati sve one koji su na neki način uključeni u uspostavu, održavanje i razvoj IPP-a, od korisnika, proizvođača do pružatelja dodatnih usluga u vezi s prostornim podacima, a tu je i obrazovni sektor koji predstavlja važnu okosnicu u širenju i unaprjeđenju znanja, kao i u obrazovanju mladih stručnjaka. Pružatelji prostornih podataka su svi oni koji prikupljaju i daju na korištenje prostorne podatke za javnu upotrebu. Pružatelji podataka opisuju podatke (vrsta podataka, vlasnik podataka odnosno odgovorna osoba, uvjeti pristupa podacima itd.) i objavljuju ih na odgovarajućem javnom portalu. Zatim podatke usklađuju s prihvaćenim standardima te uspostavljaju mehanizme (usluge) za njihovo dijeljenje s korisnicima.

Uspješna implementacija svih ostalih komponenti IPP-a ovisi o znanjima i vještinama svih sudionika koji sudjeluju u izgradnji IPP-a i zato je važno posebnu pažnju posvetiti razvoju ljudskih kapaciteta i poticanju suradnje.

subjekti ipp fbih

Sukladno Zakonu o infrastrukturi prostornih podatka (Zakon o IPP) subjekti IPP FBiH su: organi i organizacije federalne uprave, organi i organizacije županijske uprave, organi lokalne samouprave, javna poduzeća, pravne osobe kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i pravne osobe koje koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH i koje pružaju usluge javnih servisa na temelju tih prostornih podataka koje u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavljanje ili održavanje prostornih podataka i koje su u smislu Zakona obvezne sudjelovati u uspostavljanju, održavanju i razvoju IPP FBiH. Osim navedenog, svaka pravna osoba može postati subjekt IPP FBiH ako ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o IPP, a nakon što Vijeće IPP FBiH o tome donese odgovarajuću odluku prema prijedlogu Koordinacijskog tijela IPP FBiH.

korisnici ipp fbih

Korisnici prostornih podataka su: tijela javne uprave, gospodarstvo, građani, akademska zajednica, institucije Europske unije. Oni pretražuju mnogobrojne portale i mrežne stranice kako bi pronašli odgovarajuće prostorne podatke i usluge za svoje potrebe.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.