Dobrodošli na Web preglednik IPP FBiH

Jedinstvena pristupna tačka resursima geopodataka koje dijele i čine dostupnim subjekti IPP-a

Preglednik je Web GIS aplikacija gdje se prikazuju prostorni podaci na osnovu prethodno uspostavljenih web servisa i niza drugih programskih komponenti. 

Osnovni cilj uspostave Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka FBiH je osiguranje lakšeg pristupa i korištenja standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a.

Web preglednik predstavlja osnovu IPP-a FBiH gdje korisnici imaju uvid u sve dostupne setove i podsetove prostornih podataka. Koristeći se Katalogom metapodataka, korisnik se može dodatno informisati o podacima od interesa koji su vizualizirani na Web pregledniku.

Svi podaci koji postoje u Federaciji BiH će u dogledno vrijeme biti dostupni na Web pregledniku. Prostorni podaci na nivou Federacije će biti usklađeni sa propisima INSPIRE standarda Evropske unije, vizualizirani na pregledniku, dostupni široj javnosti na uvid te opisani metapodacima.

Pregled prostornih podataka

Ortofoto snimke

DOF 08, DOF 12, DOF 17 KS, DOF 18

Upravne jedinice

Administrativne granice

Adrese

Adresni registar

Koordinatni referentni sistemi

Tačke geodetskih mreža

Sistemi geografskih mreža

Hidrografija

Riječni bazeni i tokovi

Zaštićena područja

Geografska imena

Visine

DTM, TIN, izohipse

Demografija

Rasprostranjenost stanovništva

Prostorne jedinice za statistiku

Naseljena mjesta, statistički i popisni krugovi

Ljudsko zdravlje i sigurnost