Koordinacijsko tijelo IPP Federacije BiH

koordinaciono tijelo

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove Koordinacijskog tijela IPP te u okviru aktivnosti definiranih Zakonom o IPP brine o izvršenju Zakona, ostvaruje komunikaciju s drugim tijelima u Bosni i Hercegovini i međunarodnim tijelima, obavlja tehničke i administrativne poslove za potrebe rada Vijeća IPP FBiH, koordinaciju svih organa i subjekata IPP i podrške cijelom procesu uspostave IPP. Koordinacijsko tijelo IPP FBiH dužno je i kontinuirano pratiti razvoj infrastrukture prostornih podataka sukladno domaćim i međunarodnim propisima i standardima. U okviru aktivnosti definiranih Zakonom o IPP, između ostalog, ostvaruje komunikaciju s drugim tijelima u Bosni i Hercegovini i međunarodnim tijelima i organizira treninge ili radionice za izgradnju kapaciteta subjekta IPP te podizanju svijesti o značaju IPP.

Važno je da napomenuti da Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ima dvojaku ulogu u IPP-u. Osim što djeluje kao Koordinacijsko tijelo u provedbi Direktive INSPIRE, također je i subjekt IPP-a.


Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.