pretraži
Pronađi
pregledaj
Podijeli!

Unesite pojam za pretragu u Katalogu metapodataka

metapodaci
0

METAPODATAKA

Subjekti IPP 2
0

subjekata

teme podataka
0

tema

Metapodaci su podaci o podacima. U metapodacima se mogu pronaći informacije o skupovima i servisima prostornih podataka, usklađenosti prostornih podataka sa propisanim normama, uvjetima pristupa i korištenja skupova i servisa prostornih podataka, kvaliteti i ažurnosti skupova prostornih podataka. Metapodaci u katalogu metapodataka pružaju informacije o organima, organizacijama, javnim preduzećima ili pravnim osobama odgovornim za osnivanje, održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i servisa prostornih podataka, i skupovima prostornih podataka kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja.

U Katalogu metapodataka su dostupne informacije o prostornim podacima, skupovima i servisima prostornih podataka, uvjetima pristupa i korištenja, javim tijelima odgovornim za prikupljanje i održavanje podataka, format, kvalitet, koordinatni sustav i mnogo drugih informacija koje opisuju prostorne podatke. Glavni cilj kataloga jeste da se na jednom mjestu prikupe svi metapodaci o prostornim podacima u FBiH, a sve u cilju lakšeg pristupa i korištenja prostornih podataka za sve zainteresirane strane.

Novi metapodaci

najpopularniji metapodaci

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.