Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke

Subjekti IPP 2
0

registriranih subjekata

izvori podataka 2
0

registriranih izvora

teme podataka
0

tema ipp fbih

Registri IPP FBiH

Na temelju Zakona o IPP, Koordinacijsko tijelo IPP FBiH uspostavlja i vodi registar subjekata i izvora IPP Federacije BiH. Osnovne informacije o instituciji koja je uključena u IPP kao subjekt IPP evidentiraju se u Registru subjekata IPP, dok se informacije o izvorima prostornih podataka koji su prijavljeni u IPP evidentiraju u Registru izvora prostornih podataka IPP. Registri IPP-a sadrži osnovne informacije o tijelu javne vlasti i izvorima iz njihove nadležnosti, te predstavljaju prvi korak prilikom uključivanja tijela u IPP. Registar subjekata i Registar izvora su integrirani u jedno aplikativno rješenje pod nazivom Registri IPP.

STATISTIKA 1

[visualizer id="109237" lazy="" class=""]

Geografski obuhvat izvora ipp fbih

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.