ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU „GEOSPATIAL KNOWLEDGE INFRASTRUCTURE“ U ROTTERDAMU, HOLANDIJA

Trodnevni program obuke o „Geoprostornoj infrastrukturi znanja (Geospatial Knowledge Infrastructure – GKI) za nacionalni razvoj“ osvrnuo se na ključna pitanja o rastu geoprostornog znanja, uticaju ekosistema novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, analizu velikih podataka, „cloud-computing“, robotiku i dronove na korisničke segmente, te ulozi i relevantnosti paradigme prelaska s podataka na znanje kada je u pitanju nacionalni razvoj. Učesnici su imali priliku da čuju neke od relevantnih praksi i razmjene iskustva a sve u cilju unapređenja upravljanja podacima, promovisanja dijeljenja podataka, interoperabilnosti, donošenja boljih odluka, te prilagođavanje novim tehnologijama.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove imali su priliku da učestvuju na organiziranoj edukaciji u Rotterdamu, Holandija, od 10. do 12. maja 2024. godine. Na edukaciji su učestvovali gđa. Jelena Zelić, stručna savjetnica za IPP i međunarodnu saradnju, te gosp. Jasmin Ćatić, viši stručni saradnik za Geoportal IPP FBiH. Ovaj angažman rezultirao je i dobivanjem prikladnih certifikata koji potvrđuju njihovo aktivno učešće i doprinos na edukaciji.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.