Održana 16. regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

16. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka za 2024. godinu je održana u Laktašima, Bosna i Hercegovina, od 24.06. do 26.06. u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Republike Srpske.

Konferencija je okupila veći broj rukovodilaca i predstavnika katastarskih agencija iz regiona Zapadnog Balkana, te predstavnike Svjetske Banke, Švedske geodetske uprave – Lantmateriet, Holandske geodetske uprave – Kadaster, Eurogeographics-a i drugih.

Teme ovogodišnje konferencije fokusirale su se na naredne oblasti:

  1. Katastar i geodetska infrastruktura
  2. Infrastruktura prostornih podataka
  3. Masovno vrednovanje

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove aktivno je učestvovala u radu za sve navedene oblasti, te su tako gđa. Jelena Zelić, gosp. Jasmin Ćatić i gosp. Denis Tabučić održali predavanja vezano za općeniti status aktivnosti te napredak tokom 2024. godine.

Na ovogodišnjoj je konferenciji posebna pažnja posvećena implementaciji Memoranduma o razumijevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka potpisanog 2019. godine u Neumu, a direktori katastarskih i kartografskih institucija su održali razgovore vezano za mogućnosti organizacije regionalnog projekta izgradnje kapaciteta institucija.

Na kraju su usvojeni prikladni zaključci a naredna Regionalna konferencija će biti održana 2025. godine u Crnoj Gori. Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove učestvovao direktor gosp. Željko Obradović sa navedenim pomoćnikom i službenicima.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.