Održana četrdeset prva sjednica Vijeća IPP FBiH

ODRŽANA ČETRDESET PRVA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 21. maja 2024. godine održana je četrdeset prva sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne tačke dnevnog reda:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 41. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 40. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Informacija o novom članu Vijeća IPP FBiH i predstavljanje;
 4. Informacija o realizaciji Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2024. godinu;
 5. Informacija o statusu aktivnosti radnih grupa od prethodne sjednice;
 6. Informacija o realizaciji IPP komponente DELEF projekta;
 7. Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive;
 8. Informacija o odobravanju provođenja novog projekta Svjetske Banke u FBiH;
 9. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH pripremila informacije članovima Vijeća o realizaciji Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2024. godinu. U sladu sa Strategijom IPP-a  za period 2023-2027. godine i akcijskim planom za 2024. godinu nastavilo se sa aktivnostima vezanim za povećanje broje subjekata i dostupnih izvora kako bi se podignula nivo dostupnosti te interoperabilnosti prostornih podataka. Kontinuirano se radilo i na izradi formalnog okvira koji će biti predmet budućeg djelovanja na području IPP FBiH. Također, tijekom narednog razdoblja težište će biti i promocija važnosti IPP kroz izradu i provođenje komunikacionog plana.

Održana 40. sjednica Vijeća IPP FBiH

održana 40. sjednica vijeća infrastrukture prostornih podataka federacije bih

Dana 13. februara 2024. U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održana je četrdeseta sjednica Vijeća za IPP FBiH.

Na sjednici Savjeta razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 40. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 39. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Informacija o usvajanju Izvještaja o uspostavljanju, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
 4. Informacija i prijedlog Plana rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu;
 5. Informacija o okvirnom rasporedu sjednica Vijeća IPP FBiH za 2024. godinu;
 6. Informacija o imenovanju novog/zamjenskog člana Vijeća IPP FBiH;
 7. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, kao koordinaciono tijelo IPP FBiH, pripremila je i dostavila članovima Vijeća Plan rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu na razmatranje i konačno usvajanje. Predloženi plan rada, koji uključuje Plan edukacija za 2024. godinu jednoglasno je usvojen od strane Vijeća IPP-a.

U skladu sa Strategijom IPP-a za period 2023-2027 i akcionim planom za 2024. godinu nastaviće se aktivnosti u smislu povećanja broja subjekata i raspoloživih izvora u cilju podizanja nivoa dostupnosti i interoperabilnosti prostornih podataka. Kontinuirano će se raditi na implementaciji Zakona o IPP i drugih propisa, kao i stvaranju formalnog okvira koji će biti predmet budućih aktivnosti u oblasti IPP FBiH. Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove također će podržati izradu Studije Okvirnog prijedloga za licenciranje prostornih podataka. Također, u narednom periodu fokus će biti na unapređenju postojećih tehnoloških okvira, unapređenju razvoja mrežnih usluga zasnovanih na postojećim skupovima prostornih podataka, te promociji značaja IPP-a kroz kreiranje i implementaciju komunikacionog plana. Tokom 2024. godine planirano je održavanje najmanje 4 sjednice radi praćenja navedenih aktivnosti.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.