Održana prva konferencija “Dani infrastrukture geoprostornih podataka 2024” u Banjoj Luci

ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA „DANI INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA 2024“ U BANJOJ LUCI

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske organizirala je prvu konferenciju „Dani infrastrukture geoprostornih podataka 2024“, koja je održana 22. i 23. aprila 2024. godine u Banjoj Luci. Ovogodišnja konferencija imala je za cilj da predstavi napredak na polju IPP-a na području Republike Srpske, te isprati aktuelne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka u agencijama i geodetskim upravama iz regiona, te iz Holandije i Švedske.

Na konferenciji su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove učestvovali pomoćnik direktora gosp. Denis Tabučić, viši stručni saradnik gosp. Jasmin Ćatić i konsultant na projektu DELEF gosp. Benjamin Emirhafizović. U okviru sesije 3 održana je prezentacija na temu „Implementacija infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH“, u okviru koje su predstavljene najvažnije aktivnosti i inicijative kada je u pitanju IPP u FBiH, a predstavljeni su postignuti rezultati kao i planovi za budući razvoj.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budući trendovi i smjernice kada je u pitanju INSPIRE i IPP općenito.

Javni Poziv za Prijavu za konsultantski angažman na Projektu DELEF

Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF

Poštovani stručnjaci,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva zainteresirane kandidate da se prijave za konzultantski angažman na projektu DELEF, koji se u Bosni i Hercegovini provodi uz podršku grant sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) u ime Vlade Kraljevine Švedske.
Ovaj poziv se odnosi na sljedeću poziciju:
1. Projektni asistent
Za navedenu poziciju možete u okviru Javnog poziva preuzeti dodatne informacije o: Opisu poslova, Vremenu trajanja Ugovora, Osnovnim uslovima Ugovora, Najmanjim prihvatljivim kvalifikacijama konsultanata.
Potrebni dokumenti za prijavu uključuju:
1. Pisanu prijavu
2. Motivacijsko pismo
3. Životopis (CV)
4. Ostalu dokumentaciju koja dokazuje referencije kandidata
Molimo vas da svoje prijave dostavite elektronski (skenirana potpisana dokumentacija) putem e-mail adrese: ipp.fbih@fgu.com.ba najkasnije do 10.04.2024. godine.
Nakon evaluacije pristiglih prijava i provedenih intervjua, kandidat koji bude ocijenjen kao najpogodniji za pružanje konzultantskih usluga bit će pozvan na financijsko ugovaranje s ciljem zaključivanja ugovora.
Odabrani konsultant ili konsultantica, radi zaključivanja ugovora za DELEF projekt, od DELEF projekta će dobiti administrativnu podršku, uključujući i pomoć u registraciji odgovarajućeg pravnog subjekta za poslovanje s Lantmäteriet-om (ugovornim organom).
Više informacija o projektu DELEF možete pronaći na službenoj web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Hvala na vašem interesu i suradnji.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Posjeta predstavnika Svjetske banke FGU – Konsultacije o novom projektu

POSJETA PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE FGU - KONZULTACIJE O NOVOM PROJEKTU

Dana 26. i 27.03.2024. godine, Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove posjetili su predstavnici Svjetske Banke radi finalnih konzultacija o odobravanju financiranja novog projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Delegacija Svjetske Banke uključivala je gosp. Christoph Puscha, Practice Managera, gosp. Paul Scott Prettitorea, specijalista zemljišne administracije te gđu. Samru Bajramović, Operations Analyst u uredu Svjetske Banke u BiH. Novi projekt pod nazivom GIVE (Geospatial Infrastructure and Valuation Enhancement Project) planiran je za početak 2025. godine i ima za cilj pružiti podršku u usklađivanju podataka o nekretninama između Zemljišne knjige i katastra, javnom izlaganju podataka o katastarskim izmjerama, razvoju infrastrukture prostornih podataka FBiH, masovnom vrednovanju nekretnina te registraciji zgrada. Delegaciju FGU-a na ovom sastanku predvodio je direktor Željko Obradović, a razgovori su protekli u konstruktivnoj atmosferi uz razmjenu mišljenja i ideja o implementaciji ovog važnog projekta.

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru švedskog DELEF projekta, na Jahorini je u periodu od 19. do 21. marta 2024. godine održana radionica u okviru komponente 3: Infrastruktura prostornih podataka (IPP).

Radionicu su vodili švedski eksperti iz ove oblasti ispred Lantmaterieta, g. Peter Bodley i Mr. Henrik Söderkrantz.

Tokom radionice, radne grupe su stručnjacima predstavile sprovedene aktivnosti u oblasti infrastrukture prostornih podataka. Glavne teme radionice bili su standardi metapodataka, katalog metapodataka u kojem je predstavljen i švedski nacionalni profil metapodataka, kao i zakonska regulativa i INSPIRE, nakon čega se razgovaralo o detaljnim tehničkim specifičnostima.

Cilj radionice bio da se predstavljanjem primjera iz Švedske, a u vezi sa koracima u implementaciji IPP-a u FBiH u skladu sa INSPIRE direktivom i provedbenim pravilima, radnim skupinama daju smjernice za planiranje narednih koraka i aktivnosti.

Informacija o novom vizualnom identitetu IPP FBiH

informacija o novom vizualnom identitetu ipp fbih

Poštovani,

Ovim putem želimo podijeliti informaciju da je kroz angažman Organa i Koordinacionog tijela IPP FBiH radi potreba Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine realizirana važna aktivnost identifikacije, izrade i usvajanja vizualnog identiteta.

Naime, protekla 2023. godina bila je između ostalog označena intenzivnim radom na unaprijeđenu mogućnosti prisutnosti i prepoznatljivosti IPP FBiH kod stručne zajednice, korisnika i javnosti. Kao koordinaciono tijelo IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) preuzela je vodeću ulogu u ovom procesu kako se osiguralo da vizualni identitet IPP FBiH odražava identificirane vrijednosti i ciljeve IPP FBIH.

Raduje nas istaknuti da je Vijeće IPP FBiH formalno usvojilo sve elemente novog vizualnog identiteta te podržalo korištenje istih za sve aspekte komunikacije vezane uz IPP FBiH i aktivnosti koje se provode.

Jedna od najznačajnijih promjena je redizajn službene web stranice IPP FBiH, https://ippfbih.gov.ba/, koja sada pruža poboljšano korisničko iskustvo i olakšava pristup informacijama o IPP FBiH i srodnim aktivnostima.

Novi logotip i slogan koji glasi – “Spajamo podatke i prostor za održivu budućnost” – jasno odražavaju misiju povezivanja prostornih podataka s ciljem podržavanja održive budućnosti za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz to, kontinuirano smo radili na unapređenju vizualnog prikaza naših aplikacija, uključujući Registre IPP FBiHKatalog metapodataka FBiH i Preglednik podataka, kako bismo osigurali da naši korisnici imaju lakši pristup ključnim informacijama i alatima. Istima je moguće pristupiti sa službene web stranice IPP FBiH.

Novi preglednik podataka IPP FBiH je unaprijeđen i pušten u upotrebu. Preglednik je Web GIS aplikacija gdje se prikazuju prostorni podaci na osnovu prethodno uspostavljenih web servisa standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a. Osnovni cilj uspostave Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka FBiH je osigurati lakši pristup i korištenje standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a.

Nadalje, kako bismo osigurali veći broj kanala komunikacije za različite tipove sadržaja i medija, izradili smo profile na najpopularnijim društvenim mrežama LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Putem ovih platformi, ubuduće ćemo vas redovno obavještavati o novostima, događanjima i materijalima od značaja za rad IPP FBiH i vezanih organa.

Pozivamo vas da istražite naš novi vizualni identitet, posjetite našu web stranicu i pratite nas na društvenim mrežama kako biste bili informisani o najnovijim razvojima i inicijativama koje provodimo.

S poštovanjem,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
Koordinaciono tijelo Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine 

Regionalna radionica u okviru Spatial II projekta

Regionalna radionica u okviru spatial II projekta

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Agencije za zemljišnu upravu i kartografiju Holandije (Kadaster) u periodu od 6-8.03.2024. godine u Mostaru održana je regionalna radionica u sklopu SPATIAL II projekta s ciljem jačanja profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu na području Zapadnom Balkanu. Na radionici su učestvovali predstavnici katastarsko-geodetskih uprava/agencija Zapadnog Balkana.

Tema ovogodišnje radionice je „Prikupljanje podataka i strategije dijeljenja podataka“ a uključivala je prezentacije koje se odnose na potencijal daljinske detekcije i snimaka iz zraka za različite aplikacije kao što su mapiranje i detekcija objekata u svrhu prikupljanja podataka o zgradama. Razne tehnike (vještačka inteligencija, oblaci tačaka, 3D vizualizacija. Također razgovaralo se i o strategijama za dijeljenje geopodataka, npr. standardi, rješenja zasnovana na oblaku, cyber sigurnost, usluge i sl.

Svrha radionice je razmjena iskustava agencija, jer se mnoge od njih suočavaju sa istim ili sličnim izazovima prilikom kreiranja prostornih podataka, a upravo su ti izazovi i njihova rješenja ključni elementi za uspješno upravljanje prostornim podacima.

Održana 5. konferencija “Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka” u Skopju

ODRŽANA 5. KONFERENCIJA „DAN NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 2024“ U SKOPJU, SJEVERNA MAKEDONIJA

Agencija za katastar nekretnina Sjeverne Makedonije (AREC) organizirala je jubilarnu 5. Konferenciju „Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2024“, u periodu 21. i 22. februara 2024. godine u Skopju. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktuelne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka kako u regionu tako i šire.

U okviru četiri sesije, raspoređene na dva radna dana, predstavljen je napredak na polju IPP-a zemalja iz regije, značaj i benefiti IPP-a sa aspekta akademskog sektora, te benefiti sa aspekta svakodnevnih korisnika prostornih podataka. Konferencija je imala međunarodni karakter, a sudjelovale su geodetske uprave i agencije za katastar iz Hrvatske, Slovenije, Kosova, Albanije, Nizozemske, Grčke, kao i predstavnici ispred Republike Srpske i Federacije BiH.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovao gosp. Jasmin Ćatić, koji je u okviru sesije 2 održao prezentaciju na temu „Nova strategija za IPP u Federaciji BiH bazirana na IGIF-u“. U okviru prezentacije dat je pregled procesa izrade novog strateškog dokumenta za potrebe infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, a koji je baziran na savremenim trendovima u oblasti upravljanja geoprostornim podacima.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budućnost INSPIRE-a i IPP-a.

Održana 40. sjednica Vijeća IPP FBiH

održana 40. sjednica vijeća infrastrukture prostornih podataka federacije bih

Dana 13. februara 2024. U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održana je četrdeseta sjednica Vijeća za IPP FBiH.

Na sjednici Savjeta razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 40. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 39. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Informacija o usvajanju Izvještaja o uspostavljanju, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
 4. Informacija i prijedlog Plana rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu;
 5. Informacija o okvirnom rasporedu sjednica Vijeća IPP FBiH za 2024. godinu;
 6. Informacija o imenovanju novog/zamjenskog člana Vijeća IPP FBiH;
 7. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, kao koordinaciono tijelo IPP FBiH, pripremila je i dostavila članovima Vijeća Plan rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu na razmatranje i konačno usvajanje. Predloženi plan rada, koji uključuje Plan edukacija za 2024. godinu jednoglasno je usvojen od strane Vijeća IPP-a.

U skladu sa Strategijom IPP-a za period 2023-2027 i akcionim planom za 2024. godinu nastaviće se aktivnosti u smislu povećanja broja subjekata i raspoloživih izvora u cilju podizanja nivoa dostupnosti i interoperabilnosti prostornih podataka. Kontinuirano će se raditi na implementaciji Zakona o IPP i drugih propisa, kao i stvaranju formalnog okvira koji će biti predmet budućih aktivnosti u oblasti IPP FBiH. Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove također će podržati izradu Studije Okvirnog prijedloga za licenciranje prostornih podataka. Također, u narednom periodu fokus će biti na unapređenju postojećih tehnoloških okvira, unapređenju razvoja mrežnih usluga zasnovanih na postojećim skupovima prostornih podataka, te promociji značaja IPP-a kroz kreiranje i implementaciju komunikacionog plana. Tokom 2024. godine planirano je održavanje najmanje 4 sjednice radi praćenja navedenih aktivnosti.

Javni poziv za prijavu za konsultantski angažman na projektu DELEF

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA KONZULTANTSKI ANGAŽMAN NA PROJEKTU DELEF

Poštovani stručnjaci,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva zainteresirane kandidate da se prijave za konzultantski angažman na projektu DELEF, koji se u Bosni i Hercegovini provodi uz podršku grant sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) u ime Vlade Kraljevine Švedske.

Ovaj poziv se odnosi na sljedeće 4 pozicije:

 1. Projektni asistent
 2. Stručnjak za Infrastrukturu prostornih podataka (IPP)
 3. Stručnjak za analitiku podataka
 4. Stručnjak za analitiku i modeliranje podataka

Za svaku od navedenih pozicija možete u okviru Javnog poziva preuzeti dodatne informacije o: Opisu poslova, Vremenu trajanja Ugovora, Osnovnim uslovima Ugovora, Najmanjim prihvatljivim kvalifikacijama konsultanata.

Potrebni dokumenti za prijavu uključuju:

 • Pisanu prijavu
 • Motivacijsko pismo
 • Životopis (CV)
 • Ostalu dokumentaciju koja dokazuje referencije kandidata

Molimo vas da svoje prijave dostavite elektronski (skenirana potpisana dokumentacija) putem e-mail adrese: ipp.fbih@fgu.com.ba najkasnije do 12.01.2024. godine. U prijavi je obavezno naznačiti poziciju ili više pozicija na koju se prijavljujete.

Nakon evaluacije pristiglih prijava i provedenih intervjua, kandidati koji budu ocijenjeni kao najpogodniji za pružanje konzultantskih usluga biti će pozvani na financijsko ugovaranje s ciljem zaključivanja ugovora.

Odabrani konsultanti, radi zaključivanja ugovora za DELEF projekt, od DELEF projekta će dobiti administrativnu podršku, uključujući i pomoć u registraciji odgovarajućeg pravnog subjekta za poslovanje s Lantmäteriet-om (ugovornim organom).

Više informacija o projektu DELEF možete pronaći na službenoj web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Hvala na vašem interesu i suradnji.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Održana 4. konferencija “Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH”

Održana 4. konferencija "Dani infrastrukture prostornih podataka federacije bih"

Konferencija “4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 26. i 27.10.2023. godine.

Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih učesnika u području infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju. Za učesnike je organizovan zanimljiv i stručan program Konferencije koji je podijeljen u dva radna dana te organizovan u 4 sesije, sa ukupno 20 izuzetnih predavača koji predstavljaju javni, privatni i akademski sektor. Za Konferenciju je prijavljeno ukupno 100 registrovanih učesnika ispred približno 60 različitih domaćih pravnih subjekata, i 10 različitih međunarodnih partnera Koordinacionog tijela i IPP FBiH.

Zaključeno je da su na predmetnom polju u prethodnom periodu napravljeni veliki iskoraci kroz aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i organa IPP FBiH, Vijeća IPP FBiH i radnih grupa, te da se ovaj pozitivni momenat može i treba iskoristiti za daljnji razvoj IPP FBiH, jačanje kapaciteta subjekata IPP-a, uspostavu neophodnih servisa i implementaciju provedbenih pravila INSPIRE direktive, odnosno transpoziciju cijele direktive u domaće zakonodavstvo.

Cilj uspostave Infrastrukture prostornih podataka je stvoriti preduslove da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka na svim nivoima standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definisane (georeferencirane) omogućuje korisnicima provoditi kompleksne pretrage i analize te povezivanje pojave u prostoru, a ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

U uvodnom obraćanju prisutnima su se obratili Predsjedavajući Vijeća za Infrastrukturu prostornih podataka, gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, rukovodilac međunarodne saradnje u Lantmateriet-u, gosp. Mikael Lilje, te Federalni ministar prostornog uređenja, gosp. Željko Nedić.

 1. Učesnici konferencije „4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ izražavaju zahvalnost koordinacionom tijelu IPP FBiH za izvrsnu organizaciju i osiguranje relevantnog i stručnog sadržaja konferencije, prepoznajući time važnost kvalitetnih događaja za promociju održivog razvoja stručne zajednice.
 2. Učesnici ističu zadovoljstvo zbog kontinuirane organizacije događaja promotivnog i edukativnog sadržaja na polju IPP kao ključnog faktora u jačanju međuinstitucionalne saradnje i razmjene stručnih znanja i informacija, što pridonosi ekonomskom napretku i digitalizaciji podataka.
 3. Istaknuta je važnost transparentnosti, tačnosti, sigurnosti i pouzdanosti podataka, prepoznajući da su ovi faktori ključni za održivost zajednice i ekonomski rast, te ih treba neprestano unapređivati kao osnovu uspješne privrede društva.
 4. Tokom konferencije učesnici su istakli zavidan nivo izgradnje formalnog i pravnog okvira za uspostavu IPP FBiH, naglašavajući potrebu kontinuiranog dizanja nivoa svijesti svih učesnika ovog procesa te podizanja nivoa razmjene informacija, transfera znanja i mogućnosti postizanja novih razina aktivnosti, potičući tako održivi razvoj zajednice.
 5. Istaknut je značaj razvoja i implementacije novih modernih IT sistema za prikupljanje i održavanje prostornih podataka, čime se povećava sigurnost podataka te efikasnost i jednostavan pristup, potičući time digitalnu transformaciju i ekonomski napredak.
 6. Učesnici ističu zahvalnost međunarodnim donatorskim akterima na dosadašnjoj podršci uspostavi i razvoju Infrastrukture prostornih podataka FBiH, te naglašavaju i daljnju potrebu saradnje sa donatorima i kreditorima u dizajniranju aktivnosti čija je svrha razvijanje Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH kao ključnog čimbenika održivog razvoja.
 7. Učesnici naglašavaju potrebu kontinuirane organizacije konferencije „Dani IPP FBiH“ te daju podršku koordinacionom tijelu u nastojanjima da se ovaj promotivni događaj redovno i tradicionalno organizuje svake godine, potičući time zajednicu na aktivno učestvovanje u postizanju ciljeva održivog razvoja.

Prezentacije

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.