Održana radionica na temu: Unos i ažuriranje metapodataka

Dana 12.06.2024. godine, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, održana je radionica na temu “Unos i ažuriranje metapodataka”. Radionici je prisustvovalo devet predstavnika subjekata Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH). Predstavnici su prisustvovali ispred sljedećih subjekata:

  • Federalni hidrometeorološki zavod
  • Federalni zavod za geologiju
  • Fond za zaštitu okoliša FBiH
  • Agencija za vodno područje rijeke Save
  • Federalno ministarstvo prostornog uređenja
  • JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  • JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Tokom radionice, učesnicima je predstavljena nova verzija Kataloga metapodataka, provedbena pravila za metapodatke, te novi profil metapodataka IPP FBiH. Također, održana je demonstracija unosa podataka u Katalog metapodataka, pružajući praktičan uvid u proces koji je ključan za održavanje ažurnosti i tačnosti prostornih podataka.

Ova radionica predstavlja važan korak ka unapređenju baze metapodataka i osigurava da svi subjekti IPP FBiH budu adekvatno opremljeni znanjem i alatima potrebnim za dosljedno upravljanje i ažuriranje prostornih podataka i metapodataka. Nakon radionice, svi potrebni materijali bit će dostavljeni učesnicima kako bi se omogućio nastavak aktivnog unosa metapodataka za izvore prostornih podataka koji se vode u nadležnim institucijama, sve u skladu sa Zakonom o IPP FBiH.

U skladu sa Planom rada za 2024. godinu na polju IPP FBiH, u narednom periodu bit će organizovane i druge tematske radionice, čime se nastavlja kontinuirana edukacija i unapređenje sistema upravljanja prostornih podataka, metapodataka i mrežnih usluga.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ostaje posvećena pružanju podrške svim subjektima IPP FBiH i kontinuiranom poboljšanju kvaliteta i dostupnosti prostornih podataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.