INICIJATIVA „ZELENI PODACI ZA SVE“ - Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive

Evropska strategija podataka najavila je razvoj zajedničkog evropskog podatkovnog prostora za Zeleni plan, kako bi se iskoristio veliki potencijal podataka za podršku prioritetnim akcijama Zelenog plana koje se odnose na klimatske promjene, kružnu ekonomiju, nultu zagađenost, biodiverzitet, krčenje šuma i usklađenost.

Ovo uključuje pokretanje inicijative ‘GreenData4All’, koja se sastoji od procjene i eventualnog pregleda Direktive EU o infrastrukturi prostornih informacija (INSPIRE Direktiva 2007/2/EC), zajedno sa Direktivom o pristupu informacijama o okolišu (Direktiva 2003/4/EC ). Planovi GreenData4All-a da ažuriraju pravila o prostornim podacima životne sredine predstavljaju priliku za bolje upravljanje i pristup geoprostornim informacijama unutar Evropske unije (EU). Cilj inicijative bi bio da se obe direktive modernizuju kako bi se uskladile sa trenutnim stanjem tehnologije; promovirati aktivnu diseminaciju i razmjenu podataka u posjedu vlade i privatnog sektora u svrhu podrške zakonodavstvu o okolišu i ciljevima Evropskog zelenog plana; te definirati i implementirati interoperabilne građevne blokove za dijeljenje javnih podataka u podatkovnom prostoru Zelenog plana.

Evropska komisija je u svom programu rada za 2022. godinu, usvojenom 19. oktobra 2021. godine, najavila da će, u okviru Evropskog zelenog plana, predložiti reviziju obje direktive, nakon njihove ocjene 2021. godine. Zakonski prijedlog, koji će biti popraćen procjenom uticaja, prvobitno se očekivao u četvrtom kvartalu 2022. godine. Evropska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga/komentara 26. februara 2024., koji je bio otvoren za povratne informacije do 25. marta 2024. godine.

Inicijativa “Zeleni podaci za sve” (GreenDeal4All) doprinijet će europskoj zelenoj i digitalnoj transformaciji ažuriranjem pravila EU o geoprostornim podacima o okolišu i javnom pristupu informacijama o okolišu. Svrha je:

  • omogućiti veću razmjenu podataka između javnog i privatnog sektora i sa javnošću
  • omogućiti pune prednosti razmjene podataka za inovacije zasnovane na podacima i odluke zasnovane na dokazima.

U odnosu na Direktivu INSPIRE, inicijativa “Zeleni podaci za sve” ima za cilj da INSPIRE Direktivu učini efikasnim i isplativim instrumentom za razmjenu podataka o okolišu kao podršku razvoju i implementaciji politike zaštite okoliša i prelasku na održiviju ekonomiju, za što su potrebne dodatne regulacije INSPIRE direktive.

Navedeno će se postići pojednostavljivanjem i modernizacijom tehničkih odredbi za harmonizaciju podataka, mrežnih usluga – uključujući opsežnu upotrebu sučelja za programiranje aplikacija (API) – i metapodataka, usklađivanjem karakteristika podataka i pravila o dijeljenju i ponovnoj upotrebi podataka s relevantnim horizontalnim zakonodavstvom, uzimajući u obzir fleksibilnost rješenja za postavljanje karakteristika podataka i standarda za razmjenu podataka kroz fleksibilnu koordinaciju mehanizama kako bi ih učinili spremnim za budućnost i tehnološki neutralnim, ali i na drugim nivoima kao što su obuhvaćeni podaci (razlikovanje podataka o okolišu i drugih podataka, korištenje drugih neprostornih podataka o okolišu kroz povezivanje atributa sa prostornim podacima ili kao odvojeni skupovi podataka) i o organizacionoj/upravljačkoj strukturi i drugo.

U tom cilju, EuroGeographics, neprofitno udruženje evropskih nacionalnih kartografskih, katastarskih i zemljišnoknjižnih organa (NMCA), pozvalo je sve da daju svoje komentare i sugestije. Jedno od rješenja razmatranih u ovom Pozivu je preusmjeravanje opsega INSPIRE direktive na podatke o okolišu, dok bi podaci koji nisu okolišni (katastarske parcele i poljoprivredne parcele, zgrade, putne mreže itd.) bili izvan okvira – i bili bi obuhvaćeni drugim sektorskim alatima. Svi su pozdravili modernizaciju pravila INSPIRE direktive, ali su upozorili da bi uklanjanje podataka o lokaciji iz njenog djelokruga moglo dovesti do malog ili nikakvog upravljanja u geoprostornom sektoru. Dodaje se da inicijativa GreenData4All treba uključiti posebno poglavlje o geoprostornim podacima i njihovoj ulozi u podatkovnom prostoru Zelenog plana, uz napomenu da je uključivanje NMCA-a od suštinskog značaja za prevazilaženje praznina u postojećem upravljanju.

Ostala mišljenja možete pronaći na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13170-GreenData4All-updated-rules-on-geospatial-environmental-data-and-access-to-environmental-information/feedback_en?p_id=32551842

Zakonski prijedlog sada je planiran za prvo tromjesečje 2025. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.