Održana 16. regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

Održana 16. regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

16. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka za 2024. godinu je održana u Laktašima, Bosna i Hercegovina, od 24.06. do 26.06. u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Republike Srpske.

Konferencija je okupila veći broj rukovodilaca i predstavnika katastarskih agencija iz regiona Zapadnog Balkana, te predstavnike Svjetske Banke, Švedske geodetske uprave – Lantmateriet, Holandske geodetske uprave – Kadaster, Eurogeographics-a i drugih.

Teme ovogodišnje konferencije fokusirale su se na naredne oblasti:

 1. Katastar i geodetska infrastruktura
 2. Infrastruktura prostornih podataka
 3. Masovno vrednovanje

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove aktivno je učestvovala u radu za sve navedene oblasti, te su tako gđa. Jelena Zelić, gosp. Jasmin Ćatić i gosp. Denis Tabučić održali predavanja vezano za općeniti status aktivnosti te napredak tokom 2024. godine.

Na ovogodišnjoj je konferenciji posebna pažnja posvećena implementaciji Memoranduma o razumijevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka potpisanog 2019. godine u Neumu, a direktori katastarskih i kartografskih institucija su održali razgovore vezano za mogućnosti organizacije regionalnog projekta izgradnje kapaciteta institucija.

Na kraju su usvojeni prikladni zaključci a naredna Regionalna konferencija će biti održana 2025. godine u Crnoj Gori. Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove učestvovao direktor gosp. Željko Obradović sa navedenim pomoćnikom i službenicima.

Održana radionica na temu “IPP registri i unos podataka”

Održana radionica na temu “IPP registri i unos podataka”

Radionica na temu “IPP registri i unos podataka” je održana u Sarajevu 24.6.2024. godine, a učestvovalo je deset predstavnika, ispred sljedećih institucija:

 • Federalni hidrometeorološki zavod
 • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Federalno ministarstvo trgovine
 • Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Srednjobosanskog kantona
 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona
 • Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove SBK
 • Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Tokom radionice je učesnicima predstavljen uvod u Organizacijski model Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH) i Registre IPP FBiH, te je predstavljeno aplikativno rješenje Registri IPP-a kao i način unosa podataka u Registre IPP-a. Nakon uvoda, učesnici su uz pomoć organizatora izvršili unos osnovnih informacija o institucijama koje pristupaju IPP FBiH kao subjekti IPP FBiH.

Po završetku radionice je predstavljen i kratki uvod u koncept Kataloga metapodataka te unos informacija o izvorima prostornih podataka u Registar izvora prostornih podataka IPP FBiH kao i Katalog metapodataka.

Uključivanje prethodno navedenih institucija u IPP FBiH predstavlja važan korak ka unapređenju baze metapodataka i omogućava da subjektima IPP-a FBiH budu osigurani znanje i alati potrebni za dosljedno upravljanje i ažuriranje prostornih podataka i metapodataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ostaje posvećena pružanju podrške svim subjektima IPP FBiH i kontinuiranom poboljšanju kvaliteta i dostupnosti prostornih podataka.

Održana radionica na temu: Unos i ažuriranje metapodataka

Održana radionica na temu: Unos i ažuriranje metapodataka

Dana 12.06.2024. godine, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, održana je radionica na temu “Unos i ažuriranje metapodataka”. Radionici je prisustvovalo devet predstavnika subjekata Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH). Predstavnici su prisustvovali ispred sljedećih subjekata:

 • Federalni hidrometeorološki zavod
 • Federalni zavod za geologiju
 • Fond za zaštitu okoliša FBiH
 • Agencija za vodno područje rijeke Save
 • Federalno ministarstvo prostornog uređenja
 • JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 • JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Tokom radionice, učesnicima je predstavljena nova verzija Kataloga metapodataka, provedbena pravila za metapodatke, te novi profil metapodataka IPP FBiH. Također, održana je demonstracija unosa podataka u Katalog metapodataka, pružajući praktičan uvid u proces koji je ključan za održavanje ažurnosti i tačnosti prostornih podataka.

Ova radionica predstavlja važan korak ka unapređenju baze metapodataka i osigurava da svi subjekti IPP FBiH budu adekvatno opremljeni znanjem i alatima potrebnim za dosljedno upravljanje i ažuriranje prostornih podataka i metapodataka. Nakon radionice, svi potrebni materijali bit će dostavljeni učesnicima kako bi se omogućio nastavak aktivnog unosa metapodataka za izvore prostornih podataka koji se vode u nadležnim institucijama, sve u skladu sa Zakonom o IPP FBiH.

U skladu sa Planom rada za 2024. godinu na polju IPP FBiH, u narednom periodu bit će organizovane i druge tematske radionice, čime se nastavlja kontinuirana edukacija i unapređenje sistema upravljanja prostornih podataka, metapodataka i mrežnih usluga.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ostaje posvećena pružanju podrške svim subjektima IPP FBiH i kontinuiranom poboljšanju kvaliteta i dostupnosti prostornih podataka.

INICIJATIVA „ZELENI PODACI ZA SVE“ – Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive

INICIJATIVA „ZELENI PODACI ZA SVE“ - Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive

Evropska strategija podataka najavila je razvoj zajedničkog evropskog podatkovnog prostora za Zeleni plan, kako bi se iskoristio veliki potencijal podataka za podršku prioritetnim akcijama Zelenog plana koje se odnose na klimatske promjene, kružnu ekonomiju, nultu zagađenost, biodiverzitet, krčenje šuma i usklađenost.

Ovo uključuje pokretanje inicijative ‘GreenData4All’, koja se sastoji od procjene i eventualnog pregleda Direktive EU o infrastrukturi prostornih informacija (INSPIRE Direktiva 2007/2/EC), zajedno sa Direktivom o pristupu informacijama o okolišu (Direktiva 2003/4/EC ). Planovi GreenData4All-a da ažuriraju pravila o prostornim podacima životne sredine predstavljaju priliku za bolje upravljanje i pristup geoprostornim informacijama unutar Evropske unije (EU). Cilj inicijative bi bio da se obe direktive modernizuju kako bi se uskladile sa trenutnim stanjem tehnologije; promovirati aktivnu diseminaciju i razmjenu podataka u posjedu vlade i privatnog sektora u svrhu podrške zakonodavstvu o okolišu i ciljevima Evropskog zelenog plana; te definirati i implementirati interoperabilne građevne blokove za dijeljenje javnih podataka u podatkovnom prostoru Zelenog plana.

Evropska komisija je u svom programu rada za 2022. godinu, usvojenom 19. oktobra 2021. godine, najavila da će, u okviru Evropskog zelenog plana, predložiti reviziju obje direktive, nakon njihove ocjene 2021. godine. Zakonski prijedlog, koji će biti popraćen procjenom uticaja, prvobitno se očekivao u četvrtom kvartalu 2022. godine. Evropska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga/komentara 26. februara 2024., koji je bio otvoren za povratne informacije do 25. marta 2024. godine.

Inicijativa “Zeleni podaci za sve” (GreenDeal4All) doprinijet će europskoj zelenoj i digitalnoj transformaciji ažuriranjem pravila EU o geoprostornim podacima o okolišu i javnom pristupu informacijama o okolišu. Svrha je:

 • omogućiti veću razmjenu podataka između javnog i privatnog sektora i sa javnošću
 • omogućiti pune prednosti razmjene podataka za inovacije zasnovane na podacima i odluke zasnovane na dokazima.

U odnosu na Direktivu INSPIRE, inicijativa “Zeleni podaci za sve” ima za cilj da INSPIRE Direktivu učini efikasnim i isplativim instrumentom za razmjenu podataka o okolišu kao podršku razvoju i implementaciji politike zaštite okoliša i prelasku na održiviju ekonomiju, za što su potrebne dodatne regulacije INSPIRE direktive.

Navedeno će se postići pojednostavljivanjem i modernizacijom tehničkih odredbi za harmonizaciju podataka, mrežnih usluga – uključujući opsežnu upotrebu sučelja za programiranje aplikacija (API) – i metapodataka, usklađivanjem karakteristika podataka i pravila o dijeljenju i ponovnoj upotrebi podataka s relevantnim horizontalnim zakonodavstvom, uzimajući u obzir fleksibilnost rješenja za postavljanje karakteristika podataka i standarda za razmjenu podataka kroz fleksibilnu koordinaciju mehanizama kako bi ih učinili spremnim za budućnost i tehnološki neutralnim, ali i na drugim nivoima kao što su obuhvaćeni podaci (razlikovanje podataka o okolišu i drugih podataka, korištenje drugih neprostornih podataka o okolišu kroz povezivanje atributa sa prostornim podacima ili kao odvojeni skupovi podataka) i o organizacionoj/upravljačkoj strukturi i drugo.

U tom cilju, EuroGeographics, neprofitno udruženje evropskih nacionalnih kartografskih, katastarskih i zemljišnoknjižnih organa (NMCA), pozvalo je sve da daju svoje komentare i sugestije. Jedno od rješenja razmatranih u ovom Pozivu je preusmjeravanje opsega INSPIRE direktive na podatke o okolišu, dok bi podaci koji nisu okolišni (katastarske parcele i poljoprivredne parcele, zgrade, putne mreže itd.) bili izvan okvira – i bili bi obuhvaćeni drugim sektorskim alatima. Svi su pozdravili modernizaciju pravila INSPIRE direktive, ali su upozorili da bi uklanjanje podataka o lokaciji iz njenog djelokruga moglo dovesti do malog ili nikakvog upravljanja u geoprostornom sektoru. Dodaje se da inicijativa GreenData4All treba uključiti posebno poglavlje o geoprostornim podacima i njihovoj ulozi u podatkovnom prostoru Zelenog plana, uz napomenu da je uključivanje NMCA-a od suštinskog značaja za prevazilaženje praznina u postojećem upravljanju.

Ostala mišljenja možete pronaći na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13170-GreenData4All-updated-rules-on-geospatial-environmental-data-and-access-to-environmental-information/feedback_en?p_id=32551842

Zakonski prijedlog sada je planiran za prvo tromjesečje 2025. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.