ODRŽAN GEOSPATIAL WORLD FORUM 2024 U ROTTERDAMU, HOLANDIJA

Geospatial World Forum (GWF) je saradnička i interaktivna platforma koja demonstrira kolektivnu i zajedničku viziju globalne geoprostorne zajednice. GWF je godišnje okupljanje geoprostornih stručnjaka i lidera koji predstavljaju cjelokupni ekosistem javnih politika, nacionalnih kartografskih agencija, privatnih sektorskih preduzeća, multilateralnih i razvojnih organizacija, naučnih i akademskih institucija, te velikih korisnika iz vladinih poslovnih i građanskih usluga.

U periodu od 13. do 16. maja 2024. godine u Rotterdamu, Holandija, održan je 15. po redu Geospatial World Forum (GWF). Ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove učestvovali su gđa. Jelena Zelić i gosp. Jasmin Ćatić. Na sesiji „National Mapping Summit“ je gosp. Ćatić održao prezentaciju „Digitalne transformacije sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH“, te predstavio ključne momente i prekretnice u ovom procesu sa aspekta geodetske uprave.

Na ovogodišnjem Forumu učestvovalo je nekoliko stotina delegata iz više od 70 zemalja svijeta, te je organiziran i prateći sajam gdje je bilo moguće vidjeti zadnju riječ tehnologije kada je u pitanju upravljanje prostornim podacima.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.