Održana prva konferencija “Dani infrastrukture geoprostornih podataka 2024” u Banjoj Luci

ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA „DANI INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA 2024“ U BANJOJ LUCI

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske organizirala je prvu konferenciju „Dani infrastrukture geoprostornih podataka 2024“, koja je održana 22. i 23. travnja 2024. godine u Banjoj Luci. Ovogodišnja konferencija imala je za cilj predstaviti napredak na polju IPP-a na području Republike Srpske, te ispratiti aktualne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka u agencijama i geodetskim upravama iz regije, kao i iz Nizozemske i Švedske.

Na konferenciji su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovali pomoćnik ravnatelja gosp. Denis Tabučić, viši stručni suradnik gosp. Jasmin Ćatić i konzultant na projektu DELEF gosp. Benjamin Emirhafizović. U okviru sesije 3 održana je prezentacija na temu „Implementacija infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH“, u okviru koje su predstavljene najvažnije aktivnosti i inicijative kada je u pitanju IPP u FBiH, a predstavljeni su postignuti rezultati kao i planovi za budući razvoj.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budući trendovi i smjernice kada je u pitanju INSPIRE i IPP općenito.

Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF

Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF

Poštovani stručnjaci,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva zainteresirane kandidate da se prijave za konzultantski angažman na projektu DELEF, koji se u Bosni i Hercegovini provodi uz podršku grant sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) u ime Vlade Kraljevine Švedske.
Ovaj poziv se odnosi na sljedeću poziciju:
1. Projektni asistent
Za navedenu poziciju možete u okviru Javnog poziva preuzeti dodatne informacije o: Opisu poslova, Vremenu trajanja Ugovora, Osnovnim uslovima Ugovora, Najmanjim prihvatljivim kvalifikacijama konsultanata.
Potrebni dokumenti za prijavu uključuju:
1. Pisanu prijavu
2. Motivacijsko pismo
3. Životopis (CV)
4. Ostalu dokumentaciju koja dokazuje referencije kandidata
Molimo vas da svoje prijave dostavite elektronski (skenirana potpisana dokumentacija) putem e-mail adrese: ipp.fbih@fgu.com.ba najkasnije do 10.04.2024. godine.
Nakon evaluacije pristiglih prijava i provedenih intervjua, kandidat koji bude ocijenjen kao najpogodniji za pružanje konzultantskih usluga bit će pozvan na financijsko ugovaranje s ciljem zaključivanja ugovora.
Odabrani konsultant ili konsultantica, radi zaključivanja ugovora za DELEF projekt, od DELEF projekta će dobiti administrativnu podršku, uključujući i pomoć u registraciji odgovarajućeg pravnog subjekta za poslovanje s Lantmäteriet-om (ugovornim organom).
Više informacija o projektu DELEF možete pronaći na službenoj web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Hvala na vašem interesu i suradnji.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Posjeta predstavnika Svjetske banke FGU – Konzultacije o novom projektu

POSJETA PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE FGU - KONZULTACIJE O NOVOM PROJEKTU

Dana 26. i 27.03.2024. godine, Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove posjetili su predstavnici Svjetske banke radi finalnih konzultacija o odobravanju financiranja novog projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Delegacija Svjetske banke uključivala je gosp. Christoph Puscha, Practice Managera, gosp. Paul Scott Prettitorea, specijalista zemljišne administracije te gđu. Samru Bajramović, Operations Analyst u uredu Svjetske banke u BiH. Novi projekt pod nazivom GIVE (Geospatial Infrastructure and Valuation Enhancement Project) planiran je za početak 2025. godine i ima za cilj pružiti podršku u usklađivanju podataka o nekretninama između Zemljišne knjige i katastra, javnom izlaganju podataka o katastarskim izmjerama, razvoju infrastrukture prostornih podataka FBiH, masovnom vrednovanju nekretnina te registraciji zgrada. Delegaciju FGU-a na ovom sastanku predvodio je direktor Željko Obradović, a razgovori su protekli u konstruktivnoj atmosferi uz razmjenu mišljenja i ideja o implementaciji ovog važnog projekta.

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

Sukladno planiranim aktivnostima u okviru švedskog projekta DELEF, na Jahorini je u razdoblju od 19.-21. ožujka 2024. godine održana radionica u okviru komponente 3: Infrastruktura prostornih podataka (IPP).

Radionicu su vodili švedski stručnjaci iz ovog područja ispred Lantmaterieta, gosp. Peter Bodley i gosp. Henrik Söderkrantz.

Tijekom radionice radne skupine su stručnjacima predstavile izvršene aktivnosti na polju infrastrukture prostornih podataka. Glavne teme radionice bile su standardi metapodataka, katalog metapodataka gdje je ujedno prikazan i švedski nacionalni profil metapodataka te zakonska regulativa i INSPIRE, nakon čega se diskutiralo o detaljnim tehničkim specifičnostima.

Cilj radionice je bio da se predstavljanjem primjera iz Švedske, a u vezi s koracima u provedbi IPP u FBiH sukladno INSPIRE direktivi i provedbenim pravilima, radnim skupinama daju smjernice za planiranje narednih koraka i aktivnosti.

Informacija o novom vizualnom identitetu IPP FBiH

informacija o novom vizualnom identitetu ipp fbih

Poštovani,

Ovim putem želimo podijeliti informaciju da je kroz angažman Organa i Koordinacijskog tijela IPP FBiH radi potreba Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine realizirana važna aktivnost identifikacije, izrade i usvajanja vizualnog identiteta.

Naime, protekla 2023. godina bila je između ostalog označena intenzivnim radom na unaprjeđenju mogućnosti prisutnosti i prepoznatljivosti IPP FBiH kod stručne zajednice, korisnika i javnosti. Kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) preuzela je vodeću ulogu u ovom procesu kako bi se osiguralo da vizualni identitet IPP FBiH odražava identificirane vrijednosti i ciljeve IPP FBiH.

Raduje nas istaknuti da je Vijeće IPP FBiH formalno usvojilo sve elemente novog vizualnog identiteta te podržalo korištenje istih za sve aspekte komunikacije vezane uz IPP FBiH i aktivnosti koje se provode.

Jedna od najznačajnijih promjena je redizajn službene web stranice IPP FBiH, https://ippfbih.gov.ba/, koja sada pruža poboljšano korisničko iskustvo i olakšava pristup informacijama o IPP FBiH i srodnim aktivnostima.

Novi logotip i slogan koji glasi – “Spajamo podatke i prostor za održivu budućnost” – jasno odražavaju misiju povezivanja prostornih podataka s ciljem podržavanja održive budućnosti za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz to, kontinuirano smo radili na unapređenju vizualnog prikaza naših aplikacija, uključujući Registre IPP FBiH, Katalog metapodataka FBiH i Preglednik podataka, kako bismo osigurali da naši korisnici imaju lakši pristup ključnim informacijama i alatima. Istima je moguće pristupiti sa službene web stranice IPP FBiH.

Novi preglednik podataka IPP FBiH je unaprijeđen i pušten u upotrebu. Preglednik je Web GIS aplikacija gdje se prikazuju prostorni podaci na temelju prethodno uspostavljenih web servisa standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a. Osnovni cilj uspostave Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka FBiH je osigurati lakši pristup i korištenje standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a.

Nadalje, kako bismo osigurali veći broj komunikacijskih kanala za različite vrste sadržaja i medija, izradili smo profile na najpopularnijim društvenim mrežama LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Putem ovih platformi, ubuduće ćemo vas redovno obavještavati o novostima, događajima i materijalima od značaja za rad IPP FBiH i srodnih tijela.

Pozivamo vas da istražite naš novi vizualni identitet, posjetite našu web stranicu i pratite nas na društvenim mrežama kako biste bili informirani o najnovijim razvojima i inicijativama koje provodimo.

S poštovanjem,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
Koordinacijsko tijelo Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine 

Regionalna radionica u okviru Spatial II projekta

regionalna radionica u okviru spatial II projekta

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Agencije za zemljišnu upravu i kartografiju Holandije (Kadaster) u periodu od 6-8.03.2024. godine u Mostaru održana je regionalna radionica u sklopu SPATIAL II projekta s ciljem jačanja profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu na području Zapadnom Balkanu. Na radionici su učestvovali predstavnici katastarsko-geodetskih uprava/agencija Zapadnog Balkana.

Tema ovogodišnje radionice je „Prikupljanje podataka i strategije dijeljenja podataka“ a uključivala je prezentacije koje se odnose na potencijal daljinske detekcije i snimaka iz zraka za različite aplikacije kao što su mapiranje i detekcija objekata u svrhu prikupljanja podataka o zgradama. Razne tehnike (vještačka inteligencija, oblaci tačaka, 3D vizualizacija. Također razgovaralo se i o strategijama za dijeljenje geopodataka, npr. standardi, rješenja zasnovana na oblaku, cyber sigurnost, usluge i sl.

Svrha radionice je razmjena iskustava agencija, jer se mnoge od njih suočavaju sa istim ili sličnim izazovima prilikom kreiranja prostornih podataka, a upravo su ti izazovi i njihova rješenja ključni elementi za uspješno upravljanje prostornim podacima.

Održana 5. konferencija “Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka” u Skopju

ODRŽANA 5. KONFERENCIJA „DAN NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 2024“ U SKOPJU, SJEVERNA MAKEDONIJA

Agencija za katastar nekretnina Sjeverne Makedonije (AREC) organizirala je jubilarnu 5. Konferenciju „Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2024“, u periodu 21. i 22. februara 2024. godine u Skopju. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktuelne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka kako u regionu tako i šire.

U okviru četiri sesije, raspoređene na dva radna dana, predstavljen je napredak na polju IPP-a zemalja iz regije, značaj i benefiti IPP-a sa aspekta akademskog sektora, te benefiti sa aspekta svakodnevnih korisnika prostornih podataka. Konferencija je imala međunarodni karakter, a sudjelovale su geodetske uprave i agencije za katastar iz Hrvatske, Slovenije, Kosova, Albanije, Nizozemske, Grčke, kao i predstavnici ispred Republike Srpske i Federacije BiH.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovao gosp. Jasmin Ćatić, koji je u okviru sesije 2 održao prezentaciju na temu „Nova strategija za IPP u Federaciji BiH bazirana na IGIF-u“. U okviru prezentacije dat je pregled procesa izrade novog strateškog dokumenta za potrebe infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, a koji je baziran na savremenim trendovima u oblasti upravljanja geoprostornim podacima.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budućnost INSPIRE-a i IPP-a.

Javni poziv za prijavu za konzultantski angažman na projektu DELEF

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA KONZULTANTSKI ANGAŽMAN NA PROJEKTU DELEF

Poštovani stručnjaci,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva zainteresirane kandidate da se prijave za konzultantski angažman na projektu DELEF, koji se u Bosni i Hercegovini provodi uz podršku grant sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) u ime Vlade Kraljevine Švedske.

Ovaj poziv se odnosi na sljedeće 4 pozicije:

  1. Projektni asistent
  2. Stručnjak za Infrastrukturu prostornih podataka (IPP)
  3. Stručnjak za analitiku podataka
  4. Stručnjak za analitiku i modeliranje podataka

Za svaku od navedenih pozicija možete u okviru Javnog poziva preuzeti dodatne informacije o: Opisu poslova, Vremenu trajanja Ugovora, Osnovnim uslovima Ugovora, Najmanjim prihvatljivim kvalifikacijama konsultanata.

Potrebni dokumenti za prijavu uključuju:

  • Pisanu prijavu
  • Motivacijsko pismo
  • Životopis (CV)
  • Ostalu dokumentaciju koja dokazuje referencije kandidata

Molimo vas da svoje prijave dostavite elektronski (skenirana potpisana dokumentacija) putem e-mail adrese: ipp.fbih@fgu.com.ba najkasnije do 12.01.2024. godine. U prijavi je obavezno naznačiti poziciju ili više pozicija na koju se prijavljujete.

Nakon evaluacije pristiglih prijava i provedenih intervjua, kandidati koji budu ocijenjeni kao najpogodniji za pružanje konzultantskih usluga biti će pozvani na financijsko ugovaranje s ciljem zaključivanja ugovora.

Odabrani konsultanti, radi zaključivanja ugovora za DELEF projekt, od DELEF projekta će dobiti administrativnu podršku, uključujući i pomoć u registraciji odgovarajućeg pravnog subjekta za poslovanje s Lantmäteriet-om (ugovornim organom).

Više informacija o projektu DELEF možete pronaći na službenoj web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Hvala na vašem interesu i suradnji.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.