Radne skupine IPP FBiH

radna grupa

U skladu sa Zakonom o IPP, radne skupine IPP FBiH se osnivaju u svrhu razrade pojedinih zadataka i obveza iz djelokruga uspostave, održavanja i razvoja IPP FBiH a mogu ih sačinjavati predstavnici organa i službi za upravu sa područja FBiH, privrednih društava i javnih ustanova, nevladinih organizacija i akademske zajednice koji posjeduju odgovarajuće stručno znanje i relevantno iskustvo. Radne skupine su stalna radna tijela koja Koordinacijskom tijelu i Vijeću IPP FBiH pružaju savjetodavnu podršku; svojim znanjima doprinose istraživanju u područjima za koja su zadužene, te svojim savjetima, preporukama i prijedlozima rješenja konstruktivno doprinose uspostavi i razvoju IPP FBiH. Radne grupe osniva i raspušta Vijeće IPP FBiH na prijedlog Koordinacijskog tijela, a preduslov za djelovanje ovih radnih tijela je postojanje jasno definiranog stava glede cjelokupnog pothvata te detaljno razrađen plan izvođenja rada.

Radna grupa za institucionalna i pravna pitanja IPP FBiH

Trenutni saziv radne skupine IPP FBiH za institucionalna i pravna pitanja koje je imenovalo Vijeće IPP FBiH čine:

 1. Goran Brkić, voditelj i predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
 2. Jelena Zelić, predstavnica Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
 3. Hamid Suljović, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
 4. Anja Galić, predstavnica Federalnog ministarstva pravde,
 5. Rasim Tiro, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

U skladu sa aktivnostima iz Strategije IPP-a FBiH za razdoblje 2023.-2027. godine, Vijeće smatra da postoji potreba da ova radna skupina nastavi sa radom, kako bi se definirala prava i obveze svakog subjekta i korisnika IPP. Kako bi se to ostvarilo, neophodno je raditi na podršci procesu razvoja podzakonskog okvira, izradom sporazuma o saradnji/korištenju podataka sa subjektima IPP te provedbenih pravila.

Tijekom cijelog planskog razdoblja radna grupa u okviru svojih kapaciteta djeluje u funkciji pravne podrške ostalim radnim skupinama, posebno tokom rasprave o pitanjima dijeljenja prostornih podataka, te oblikovanju, strukturiranju i pravnoj obradi nacrta Sporazuma sa subjektima IPP-a o saradnji/korištenju podataka.

Radna grupa za tehničke standarde IPP FBiH

Trenutni saziv radne skupine IPP FBiH za tehničke standarde IPP FBiH koje je imenovalo Vijeće IPP FBiH čine:

 1. Jasmin Ćatić, voditelj i predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
 2. Goran Trogrlić, predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
 3. Zdravko Buljeta, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
 4. Hajrudin Mičivoda, predstavnik Agencije za vodno područje rijeke Save,
 5. Ivan Matković, predstavnik Agencije za vodno područje Jadranskog mora,
 6. Stjepan Matić, predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Kako je razvoj IPP u fazi kada je ova radna skupina neophodna, zajedno sa skupinom za institucionalna i pravna pitanja, Vijeće je donijelo odluku o formiranju iste na temelju Zakona o IPP i u budućem razdoblju. Temeljna zadaća ove grupe je koordinirati i voditi razvoj i održavanje tehničkih provedbenih specifikacija koje će omogućiti interoperabilan rad geousluga u cilju ispunjavanja potreba subjekata IPP FBiH.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.