KONTAKT

Adresa:  Hamdije Kreševljakovića br. 96, Sarajevo 71000

Radno vrijeme:  08:00 – 16:00

Kontakt telefon:  033/712-616

E-mail:  ipp.fbih@fgu.com.ba

  Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

  Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
  Kontakt telefon: 033/712-616
  E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

  Hamdije Kreševljaković br.96

  Sarajevo 71000

  ©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.