Одржана радионица на тему “ИПП регистри и унос података”

Одржана радионица на тему “ИПП регистри и унос података”

Дана 24.06.2024. године, у Сарајеву, одржана је радионица на тему “ИПП регистри и унос података”. Радионици је присуствовало десет представника, испред сљедећих институција:

 • Федерални хидрометеоролошки завод
 • Федерално министарство образовања и науке
 • Федерално министарство трговине
 • Кантонални завод за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно-хисторијског наслијеђа Средњобосанског кантона
 • Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша ЖЗХ
 • Управа за геодетске и имовинско-правне послове СБК
 • Уред за борбу против корупције и управљање квалитетом Кантона Сарајево

Током радионице, учесницима је одржан увод у Организацијски модел Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине (ИПП ФБиХ) и Регистре ИПП ФБиХ, те је представљено апликативно рјешење Регистри ИПП-а као и начин уноса података у Регистре ИПП-а. Након увода, учесници су уз помоћ организатора извршили унос основних информација о институцијама које приступају ИПП ФБиХ као субјекти ИПП ФБиХ.

По завршетку радионице учесницима је такођер одржан и кратки увод у концепт Каталога метаподатака те унос информација о изворима просторних података у Регистар извора просторних података ИПП ФБиХ као и Каталог метаподатака.

Укључивање претходно наведених институција у ИПП ФБиХ представља важан корак ка унапређењу базе метаподатака и омогућава да субјектима укљученим у ИПП ФБиХ буду осигурани знање и алати потребни за досљедно управљање и ажурирање просторних података и метаподатака.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове остаје посвећена пружању подршке свим субјектима ИПП ФБиХ и континуираном побољшању квалитета и доступности просторних података.

Одржана радионица на тему: Унос и ажурирање метаподатака

Одржана радионица на тему: Унос и ажурирање метаподатака

Дана 12.06.2024. године, у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, одржана је радионица на тему „Унос и ажурирање метаподатака“. Радионици је присуствовало девет представника субјеката Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине (ИПП ФБиХ). Представници су присуствовали испред сљедећих субјеката:

 • Федерални хидрометеоролошки завод
 • Федерални завод за геологију
 • Фонд за заштиту околиша ФБиХ
 • Агенција за водно подручје ријеке Саве
 • Федерално министарство просторног уређења
 • ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 • ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар

Током радионице, учесницима је представљена нова верзија Каталога метаподатака, проведбена правила за метаподатке, те нови профил метаподатака ИПП ФБиХ. Такођер, одржана је демонстрација уноса података у Каталог метаподатака, пружајући практичан увид у процес који је кључан за одржавање ажурности и тачности просторних података.

Ова радионица представља важан корак ка унапређењу базе метаподатака и осигурава да сви субјекти ИПП ФБиХ буду адекватно опремљени знањем и алатима потребним за досљедно управљање и ажурирање просторних података и метаподатака. Након радионице, сви потребни материјали бит ће достављени учесницима како би се омогућио наставак активног уноса метаподатака за изворе просторних података који се воде у надлежним институцијама, све у складу са Законом о ИПП ФБиХ.

У складу са Планом рада за 2024. годину на пољу ИПП ФБиХ, у наредном периоду бит ће организоване и друге тематске радионице, чиме се наставља континуирана едукација и унапређење система управљања просторних података, метаподатака и мрежних услуга.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове остаје посвећена пружању подршке свим субјектима ИПП ФБиХ и континуираном побољшању квалитета и доступности просторних података.

ИНИЦИЈАТИВА „ЗЕЛЕНИ ПОДАЦИ ЗА СВЕ“ – Информација о намјери ревизије ЕУ ИНСПИРЕ директиве

ИНИЦИЈАТИВА "ЗЕЛЕНИ ПОДАЦИ ЗА СВЕ" - Информација о намјери ревизије ЕУ ИНСПИРЕ директиве

Европска стратегија података најавила је развој заједничког европског податковног простора за Зелени план, како би се искористио велики потенцијал података за подршку приоритетним акцијама Зеленог плана које се односе на климатске промјене, кружну економију, нулту загађеност, биодиверзитет, крчење шума и усклађеност.

Ово укључује покретање иницијативе ‘ГреенДата4Алл’, која се састоји од процјене и евентуалног прегледа Директиве ЕУ о инфраструктури просторних информација (ИНСПИРЕ Директива 2007/2/ЕЦ), заједно са Директивом о приступу информацијама о околишу (Директива 2003/4/ЕЦ ). Планови ГреенДата4Алл-а да ажурирају правила о просторним подацима животне средине представљају прилику за боље управљање и приступ геопросторним информацијама унутар Европске уније (ЕУ). Циљ иницијативе би био да се обе директиве модернизују како би се ускладиле са тренутним стањем технологије; промовирати активну дисеминацију и размјену података у посједу владе и приватног сектора у сврху подршке законодавству о околишу и циљевима Европског зеленог плана; те дефинирати и имплементирати интероперабилне грађевне блокове за дијељење јавних података у податковном простору Зеленог плана.

Европска комисија је у свом програму рада за 2022. годину, усвојеном 19. октобра 2021. године, најавила да ће, у оквиру Европског зеленог плана, предложити ревизију обје директиве, након њихове оцјене 2021. године. Законски приједлог, који ће бити попраћен процјеном утицаја, првобитно се очекивао у четвртом кварталу 2022. године. Европска комисија објавила је позив за подношење приједлога/коментара 26. фебруара 2024., који је био отворен за повратне информације до 25. марта 2024. године.

Иницијатива „Зелени подаци за све“ (ГреенДеал4Алл) допринијет ће еуропској зеленој и дигиталној трансформацији ажурирањем правила ЕУ о геопросторним подацима о околишу и јавном приступу информацијама о околишу. Сврха је:

 • омогућити већу размјену података између јавног и приватног сектора и са јавношћу
 • омогућити пуне предности размјене података за иновације засноване на подацима и одлуке засноване на доказима.

У односу на Директиву ИНСПИРЕ, иницијатива „Зелени подаци за све“ има за циљ да ИНСПИРЕ Директиву учини ефикасним и исплативим инструментом за размјену података о околишу као подршку развоју и имплементацији политике заштите околиша и преласку на одрживију економију, за што су потребне додатне регулације ИНСПИРЕ директиве.

Наведено ће се постићи поједностављивањем и модернизацијом техничких одредби за хармонизацију података, мрежних услуга – укључујући опсежну употребу сучеља за програмирање апликација (АПИ) – и метаподатака, усклађивањем карактеристика података и правила о дијељењу и поновној употреби података с релевантним хоризонталним законодавством, узимајући у обзир флексибилност рјешења за постављање карактеристика података и стандарда за размјену података кроз флексибилну координацију механизама како би их учинили спремним за будућност и технолошки неутралним, али и на другим нивоима као што су обухваћени подаци (разликовање података о околишу и других података, кориштење других непросторних података о околишу кроз повезивање атрибута са просторним подацима или као одвојени скупови података) и о организационој/управљачкој структури и друго.

У том циљу, ЕуроГеограпхицс, непрофитно удружење европских националних картографских, катастарских и земљишнокњижних органа (НМЦА), позвало је све да дају своје коментаре и сугестије. Једно од рјешења разматраних у овом Позиву је преусмјеравање опсега ИНСПИРЕ директиве на податке о околишу, док би подаци који нису околишни (катастарске парцеле и пољопривредне парцеле, зграде, путне мреже итд.) били изван оквира – и били би обухваћени другим секторским алатима. Сви су поздравили модернизацију правила ИНСПИРЕ директиве, али су упозорили да би уклањање података о локацији из њеног дјелокруга могло довести до малог или никаквог управљања у геопросторном сектору. Додаје се да иницијатива ГреенДата4Алл треба укључити посебно поглавље о геопросторним подацима и њиховој улози у податковном простору Зеленог плана, уз напомену да је укључивање НМЦА-а од суштинског значаја за превазилажење празнина у постојећем управљању.

Остала мишљења можете пронаћи на сљедећем линку:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13170-GreenData4All-updated-rules-on-geospatial-environmental-data-and-access-to-environmental-information/feedback_en?p_id=32551842

Законски приједлог сада је планиран за прво тромјесечје 2025. године.

Одржана конференција „Дани инфраструктура просторних података 2024“ у Загребу

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ДАНИ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА 2024“ У ЗАГРЕБУ

Дана 28.05.2024. године одржана је 14. конференција “Дани инфраструктура просторних података” у организацији Државне геодетске управе Републике Хрватске. Овогодишња конференција одржана је у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Учествовали су, између осталих, и представници држава региона, који су у оквиру прве сесије представили актуелности из области инфраструктуре просторних података у својим земљама.

На конференцији је испред Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове учествовао госп. Јасмин Ћатић, виши стручни сарадник за Геопортал ИПП ФБиХ, и одржао презентацију на тему “Актуелности из области ИПП-а у Федерацији БиХ”.

Кроз одржане презентације у свим сесијама као и пратећу панел дискусију, истакнута су постигнућа на пољу ИПП, планови будућег развоја, као и примјена ИПП у актуелним иницијативама и трендовима на пољу управљања просторним подацима и земљишне администрације опћенито.

Приступ сервисима ИПП ФБиХ и кориснички преглед података

Приступ сервисима ИПП ФБиХ и кориснички преглед података

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у претходном периоду, заједно са субјектима ИПП ФБиХ, активно радила на хармонизацији просторних података сукладно техничким спецификацијама ИНСПИРЕ Директиве. Кроз пројекат израде ЕТЛ процедура који је започео претходне 2023. године, а завршио почетком текуће 2024. године, извршена је хармонизација 12 извора просторних података који су у надлежности 5 субјеката ИПП ФБиХ. 

Хармонизација просторних података подразумијева процес који прати неколико фаза. Прије свега ту је фаза анализе почетног стања података, модела података, формата гдје је главни циљ добити информацију о тренутном статусу података и давању препорука за наредну фазу. Наредна фаза представља фазу моделирања података, док посљедња фаза јесте дефинирање, израда и извршавање ЕТЛ процедура. Након провођења све 3 фазе, коначна испорука представља ИНСПИРЕ сукладан ГМЛ за поједини извор података, ЕТЛ схему за потребе ажурирања и попратну документацију (извјештаји, анализе, модели, …). Након тога се приступа изради wеб сервиса за потребе креирања услуге прегледа података, као и изради метаподатака за третиране изворе просторних података уколико исти нису раније израђени. 

У посљедњем пројекту су учествовале сљедеће институције са пратећим изворима просторних података: 

 1. Министарство просторног уређења и заштите околице Тузланског кантона
  1. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Кориштење земљишта)
   1. Кориштење земљишта;
   2. Планирано кориштење земљишта;
  2. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Заштићена подручја)
   1. Модрац;
   2. Коњух;
 2. Завод за урбанизам и просторно уређење Зеничко-добојског кантона
  1. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Кориштење земљишта)
   1. Планирано кориштење земљишта – Високо
 3. Федерални завод за агропедологију
  1. Извор: Основна педолошка карта ФБиХ (ИНСПИРЕ тема: Тло)
 4. Завод за планирање развоја Кантона Сарајево
  1. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Кориштење земљишта)
   1. Хаџићи;
   2. Бијамбаре;
   3. Просторни план Кантона Сарајево;
   4. Урбанистички план Кантона Сарајево;
   5. Скакавац;
 5. Федерални завод за геологију
  1. Извор: Геолошка картографска документација (ИНСПИРЕ тема: Геологија)
   1. Литостратиграфске јединице у ФБиХ

Федерална управа је такођер израдила и пројекте израде ЕТЛ процедура за изворе података из властите надлежности, а до сада је то урађено за све податке из сљедећих тема:

 1. Административне јединице
 2. Географска имена;
 3. Координатни референтни системи;
  1. Гравиметријски референтни оквир;
  2. Просторни референтни оквир;
  3. Висински референтни оквир;
 4. Системи географских мрежа;
  1. Подјела на листове катастарских планова;
  2. Подјела на листове топографских карти;
 5. Адресе;
 6. Ортофото снимке;
 7. Висине;
  1. Модели терена;
  2. Изохипсе;

Федерална управа ће у наредном периоду извршити ревизију свих ЕТЛ процедура, унаприједити и ажурирати исте, те креирати додатне ЕТЛ процедуре за преостале податке. Главни циљ је репозиториј ИНСПИРЕ сукладних ГМЛ записа, и пратећих сервиса за све податке из властите надлежности ФГУ. 

Осим тога, као резултат раније завршених пројеката, израђене су ЕТЛ процедуре за хармонизацију сљедећих сетова података који су доступни за преглед: 

 1. Федерални завод за статистику
  1. Просторне јединице за статистику; 
  2. Распрострањеност становништва и демографија;
 2. Федерални хидрометеоролошки завод
  1. Метеоролошко-географска обиљежја;
   1. Просјечне температуре;
   2. Просјечне падавине;
  2. Системи за надзор околиша;
   1. Распоред станица за опажање; 
 3. Агенција за водно подручје ријеке Саве
  1. Хидрографија (Водотоци, Подбазени)
 4. Агенција за водно подручје Јадранског мора
  1. Хидрографија (Водотоци, Подбазени, Природна језера, Акумулације)
 5. Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ
  1. Заштићена подручја према Закону о заштити природе; 
 6. Федерално министарство просторног уређења
  1. Заштићена подручја (Аутоцеста Вц)
  2. Кориштење земљишта
 7. Федерални завод за геологију
  1. Основна геолошка карта ФБиХ

Сви доступни подаци су описани метаподацима, те је до сада унесено преко 300 метаподатковних записа за просторне податке из надлежности свих наведених институција. У току је унос и додатних метаподатака у Каталог метаподатака ИПП ФБиХ. 

Тренутна статистика на Прегледнику Геопортала ИПП ФБиХ је сљедећа: 

Број слојева података

78

Број покривених ИНСПИРЕ тема

16

Број субјеката који дијеле податке

12

 

За све кориснике је у наставку текста припремљена кратка упута за приступ и преглед података на Прегледнику ИПП ФБиХ (хттпс://прегледник.иппфбих.гов.ба/сди).

Каталогу метаподатака можете приступити путем УРЛ-а: хттпс://метаподаци.иппфбих.гов.ба.

На примјер, на прегледнику можете прегледати податке из надлежности Федералног завода за геологију:

Основна геолошка карта Федерације БиХ

Такођер, можете се информисати о начину приступа подацима, надлежним институцијама које воде бригу о истим, условима приступа, квалитети података, временској референци, итд. (погледајте слику испод) а све то кликом на опцију Метаподатака (стрелица на слици изнад).

У наставку је још неколико примјера просторних података у надлежности различитих институција, а које можете прегледати на Геопорталу ИПП, те се додатно информисати увидом у Каталог метаподатака ИПП ФБиХ.

Педолошка карта БиХ
Начин кориштења земљишта Тузлански кантон
Преглед трасе: Аутоцеста Коридор Вц
Заштићена подручја у ФБиХ
Подаци о адресама (кућни број, улица) са могућношћу претраге
Дигитални модел терена
Подаци о водотоцима
Подаци пописа становништва по опћинама/градовима и насељеним мјестима

Федерална управа активно ради на одржавању Прегледника и Каталога метаподатака, те сарађује са свим Субјектима ИПП ФБиХ, а како би се сви просторни подаци у Федерацији БиХ хармонизирали сукладно ИНСПИРЕ техничким смјерницама, учинили интероперабилним и доступним путем интернет сервиса. Временом ће сви подаци о простору бити доступни на Прегледнику ИПП ФБиХ за преглед, затим описани метаподацима у сврху претраге и добивања додатних информација, а Федерална управа ће такођер радити на осигурању услуга трансформације и преузимања података.

У случају потребе за корисничким питањима или у случају потешкоћа са приступом и прегледом података, доступан је контакт емаил: ипп.фбих@фгу.цом.ба.

Свјетска Банка одобрила нови пројекат модернизације сектора Земљишне администрације у Федерацији БиХ

СВЈЕТСКА БАНКА ОДОБРИЛА НОВИ ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СЕКТОРА ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

Федерација БиХ има намјеру модернизирати и унаприједити тачност и доступност података у сектору Земљишне администрације, а путем Пројекта геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности (Геоспатиал Инфраструцтуре анд Валуатион Енханцемент, ГИВЕ пројецт). За потребе имплементације пројекта којим ће управљати Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове, 15.05.2024. године је од одбора извршних директора Свјетске Банке одобрен зајам укупног износа 23,1 милиона еура.

Сврха пројекта ГИВЕ је превазилажење кључних изазова у Земљишној администрацији у Федерацији БиХ, а три су му главна циља:

 1. Унапређење инфраструктуре за геопросторне податке (ИПП ФБиХ, хттпс://иппфбих.гов.ба/),
 2. Ажурирање података катастра и земљишне књиге у Федерацији БиХ,
 3. Прикупљање података о некретнинама и разрада методологије за успоставу система масовног вриједновања непокретности.

Пројектом ће се повећати интероперабилност кључних скупова геопросторних података као и усаглашавање регистара земљишне администрације (катастар и земљишна књига), што ће допринијети унапређењу пословног амбијента, доношењу политика просторног планирања заснованих на подацима, те унапређењу процјене сеизмичких и климатских ризика – што је све суштински важно за изградњу одрживије и боље будућности за све становнике у Босни и Херцеговини.

Јачањем сарадње између министарстава и институција на локалном, кантоналном и ентитетском нивоу, ГИВЕ пројекат ће се усмјерити и на побољшање процеса доношења одлука. То ће се остварити путем боље доступности података те иницијатива за изградњу капацитета које могу помоћи у оптимализацији пружања јавних услуга, унапређењу управљања катастрофама и пружању информација за просторно планирање у цијелој ФБиХ.

Пројекат је у највећој мјери усклађен са стратегијом Свјетске банке за Босну и Херцеговину, усмјереном на повећање раста приватног сектора и унапређење пружања јавних услуга. Надовезује се и на Програм економских реформи земље и пружа подршку усклађивању с политикама и прописима ЕУ.

Одржана четрдесет прва сједница Вијећа ИПП ФБиХ

ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФБИХ

Дана 21. маја 2024. године одржана је четрдесет прва сједница Вијећа ИПП ФБиХ у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

На сједници Вијећа су разматране наредне тачке дневног реда:

 1. Утврђивање дневног реда 41. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
 2. Усвајање Записника са претходне 40. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
 3. Информација о новом члану Вијећа ИПП ФБиХ и представљање;
 4. Информација о реализацији Плана рада на успостави, одржавању и развоју ИПП ФБиХ за 2024. годину;
 5. Информација о статусу активности радних група од претходне сједнице;
 6. Информација о реализацији ИПП компоненте ДЕЛЕФ пројекта;
 7. Информација о намјери ревизије ЕУ ИНСПИРЕ директиве;
 8. Информација о одобравању провођења новог пројекта Свјетске Банке у ФБиХ;
 9. Разно.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је као Координационо тијело ИПП ФБиХ припремила информације члановима Вијећа о реализацији Плана рада на успостави, одржавању и развоју ИПП ФБиХ за 2024. годину. У сладу са Стратегијом ИПП-а  за период 2023-2027. године и акцијским планом за 2024. годину наставило се са активностима везаним за повећање броје субјеката и доступних извора како би се подигнула ниво доступности те интероперабилности просторних података. Континуирано се радило и на изради формалног оквира који ће бити предмет будућег дјеловања на подручју ИПП ФБиХ. Такођер, тијеком наредног раздобља тежиште ће бити и промоција важности ИПП кроз израду и провођење комуникационог плана.

Одржан Геоспатиал World Форум 2024 у Rotterdamu, Холандија

ОДРЖАН ГЕОСПАТИАЛ ЊОРЛД ФОРУМ 2024 У РОТТЕРДАМУ, ХОЛАНДИЈА

Геоспатиал Њорлд Форум (ГЊФ) је сарадничка и интерактивна платформа која демонстрира колективну и заједничку визију глобалне геопросторне заједнице. ГЊФ је годишње окупљање геопросторних стручњака и лидера који представљају цјелокупни екосистем јавних политика, националних картографских агенција, приватних секторских предузећа, мултилатералних и развојних организација, научних и академских институција, те великих корисника из владиних пословних и грађанских услуга.

У периоду од 13. до 16. маја 2024. године у Роттердаму, Холандија, одржан је 15. по реду Геоспатиал Њорлд Форум (ГЊФ). Испред Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове учествовали су гђа. Јелена Зелић и госп. Јасмин Ћатић. На сесији „Натионал Маппинг Суммит“ је госп. Ћатић одржао презентацију „Дигиталне трансформације сектора земљишне администрације у Федерацији БиХ“, те представио кључне моменте и прекретнице у овом процесу са аспекта геодетске управе.

На овогодишњем Форуму учествовало је неколико стотина делегата из више од 70 земаља свијета, те је организиран и пратећи сајам гђе је било могуће виђети задњу ријеч технологије када је у питању управљање просторним подацима.

Одржана едукација на тему „Geospatial Knowledge Infrastructure“ у Роттердаму, Холандија

ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА НА ТЕМУ „GEOSPATIAL KNOWLEDGE INFRASTRUCTURE“ У РОТТЕРДАМУ, ХОЛАНДИЈА

Тродневни програм обуке о „Геопросторној инфраструктури знања (Геоспатиал Кноњледге Инфраструцтуре – ГКИ) за национални развој“ осврнуо се на кључна питања о расту геопросторног знања, утицају екосистема нових технологија, укључујући умјетну интелигенцију, анализу великих података, „цлоуд-цомпутинг“, роботику и дронове на корисничке сегменте, те улози и релевантности парадигме преласка с података на знање када је у питању национални развој. Учесници су имали прилику да чују неке од релевантних пракси и размјене искуства а све у циљу унапређења управљања подацима, промовицања дијељења података, интероперабилности, доношења бољих одлука, те прилагођавање новим технологијама.

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове имали су прилику да учествују на организираној едукацији у Роттердаму, Холандија, од 10. до 12. маја 2024. године. На едукацији су учествовали гђа. Јелена Зелић, стручна савјетница за ИПП и међународну сарадњу, те госп. Јасмин Ћатић, виши стручни сарадник за Геопортал ИПП ФБиХ. Овај ангажман резултирао је и добивањем прикладних цертификата који потврђују њихово активно учешће и допринос на едукацији.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове учествовала на Конференцији о земљишту Свјетске Банке 2024.

ФЕДЕРАЛНА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ О ЗЕМЉИШТУ СВЈЕТСКЕ БАНКЕ 2024.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је учествовала на Конференцији о земљишту коју је организирала Свјетска Банка у Њасхингтону, Д.Ц. од 13. до 17. маја 2024. године. Конференција је поновно окупила представнике влада, развојних партнера, цивилног друштва, академске заједнице и приватног сектора након двогодишње паузе, како би разговарали о кључним питањима везаним за земљиште и климатске промјене.

Конференција о земљишту Свјетске Банке је више од двије деценије била катализатор глобалне заједнице која се бави питањима земљишта, пружајући платформу за представљање истраживања, дискусију о изазовима и добрим праксама, те информирање дијалога о политикама. Конференција потиче размјену знања између сектора и зачела је бројне инвестиције, иницијативе и истраживачке пројекте које воде различите заинтересоване стране, укључујући Добровољне смјернице, Циљ одрживог развоја о сигурном власништву над земљиштем УН-а, Оквир за процјену управљања земљиштем као и кампању „Станд фор Хер Ланд“.

Тема конференције 2024. била је „Осигурање права на земљиште и приступа земљишту за климатске акције“, а истакла је важност сигурног власништва над земљиштем и приступа земљишту за ублажавање и прилагођавање климатским промјенама. Учесници су разговарали о ефикасним стратегијама за осигурање права на земљиште и приступ земљишту, као и о изазовима са којима се суочавају земље у развоју.

Првог дана конференције одржан је форум „Глобал Ланд Агенда: Глобал Ланд Говернанце анд Полицy“ на којем је према позиву Свјетске Банке учествовао и директор Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове, госп. Жељко Обрадовић.

Директор Обрадовић је имао част одржати говор у завршној сесији форума и осврнути се на панел дискусије и излагања предавача током форума. У свом говору, директор је представио искуства у управљању земљиштем у Босни и Херцеговини, истакао важност сарадње између влада, цивилног друштва и приватног сектора у рјешавању питања земљишта, те дао осврт на глобалне изазове сектора земљишне администрације.  

Учествовање на Конференцији о земљишту Свјетске Банке 2024. била је прилика за размјену искустава и најбоље праксе са другим земљама, као и стицање нових контаката и партнерства, а Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове остаје посвећена даљем раду на реформама сектора земљишне администрације у Федерацији БиХ за све грађане.

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове на конференцији су били директор управе, госп. Жељко Обрадовић, те помоћник директора у сектору за управљање пројектима из програма јавних инвестиција, госп. Денис Табучић.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.