Održana prva konferencija “Dani infrastrukture geoprostornih podataka 2024” u Banjoj Luci

ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA „DANI INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA 2024“ U BANJOJ LUCI

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske organizirala je prvu konferenciju „Dani infrastrukture geoprostornih podataka 2024“, koja je održana 22. i 23. travnja 2024. godine u Banjoj Luci. Ovogodišnja konferencija imala je za cilj predstaviti napredak na polju IPP-a na području Republike Srpske, te ispratiti aktualne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka u agencijama i geodetskim upravama iz regije, kao i iz Nizozemske i Švedske.

Na konferenciji su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovali pomoćnik ravnatelja gosp. Denis Tabučić, viši stručni suradnik gosp. Jasmin Ćatić i konzultant na projektu DELEF gosp. Benjamin Emirhafizović. U okviru sesije 3 održana je prezentacija na temu „Implementacija infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH“, u okviru koje su predstavljene najvažnije aktivnosti i inicijative kada je u pitanju IPP u FBiH, a predstavljeni su postignuti rezultati kao i planovi za budući razvoj.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budući trendovi i smjernice kada je u pitanju INSPIRE i IPP općenito.

Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF

Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF

Poštovani stručnjaci,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva zainteresirane kandidate da se prijave za konzultantski angažman na projektu DELEF, koji se u Bosni i Hercegovini provodi uz podršku grant sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) u ime Vlade Kraljevine Švedske.
Ovaj poziv se odnosi na sljedeću poziciju:
1. Projektni asistent
Za navedenu poziciju možete u okviru Javnog poziva preuzeti dodatne informacije o: Opisu poslova, Vremenu trajanja Ugovora, Osnovnim uslovima Ugovora, Najmanjim prihvatljivim kvalifikacijama konsultanata.
Potrebni dokumenti za prijavu uključuju:
1. Pisanu prijavu
2. Motivacijsko pismo
3. Životopis (CV)
4. Ostalu dokumentaciju koja dokazuje referencije kandidata
Molimo vas da svoje prijave dostavite elektronski (skenirana potpisana dokumentacija) putem e-mail adrese: ipp.fbih@fgu.com.ba najkasnije do 10.04.2024. godine.
Nakon evaluacije pristiglih prijava i provedenih intervjua, kandidat koji bude ocijenjen kao najpogodniji za pružanje konzultantskih usluga bit će pozvan na financijsko ugovaranje s ciljem zaključivanja ugovora.
Odabrani konsultant ili konsultantica, radi zaključivanja ugovora za DELEF projekt, od DELEF projekta će dobiti administrativnu podršku, uključujući i pomoć u registraciji odgovarajućeg pravnog subjekta za poslovanje s Lantmäteriet-om (ugovornim organom).
Više informacija o projektu DELEF možete pronaći na službenoj web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Hvala na vašem interesu i suradnji.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Posjeta predstavnika Svjetske banke FGU – Konzultacije o novom projektu

POSJETA PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE FGU - KONZULTACIJE O NOVOM PROJEKTU

Dana 26. i 27.03.2024. godine, Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove posjetili su predstavnici Svjetske banke radi finalnih konzultacija o odobravanju financiranja novog projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Delegacija Svjetske banke uključivala je gosp. Christoph Puscha, Practice Managera, gosp. Paul Scott Prettitorea, specijalista zemljišne administracije te gđu. Samru Bajramović, Operations Analyst u uredu Svjetske banke u BiH. Novi projekt pod nazivom GIVE (Geospatial Infrastructure and Valuation Enhancement Project) planiran je za početak 2025. godine i ima za cilj pružiti podršku u usklađivanju podataka o nekretninama između Zemljišne knjige i katastra, javnom izlaganju podataka o katastarskim izmjerama, razvoju infrastrukture prostornih podataka FBiH, masovnom vrednovanju nekretnina te registraciji zgrada. Delegaciju FGU-a na ovom sastanku predvodio je direktor Željko Obradović, a razgovori su protekli u konstruktivnoj atmosferi uz razmjenu mišljenja i ideja o implementaciji ovog važnog projekta.

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

Sukladno planiranim aktivnostima u okviru švedskog projekta DELEF, na Jahorini je u razdoblju od 19.-21. ožujka 2024. godine održana radionica u okviru komponente 3: Infrastruktura prostornih podataka (IPP).

Radionicu su vodili švedski stručnjaci iz ovog područja ispred Lantmaterieta, gosp. Peter Bodley i gosp. Henrik Söderkrantz.

Tijekom radionice radne skupine su stručnjacima predstavile izvršene aktivnosti na polju infrastrukture prostornih podataka. Glavne teme radionice bile su standardi metapodataka, katalog metapodataka gdje je ujedno prikazan i švedski nacionalni profil metapodataka te zakonska regulativa i INSPIRE, nakon čega se diskutiralo o detaljnim tehničkim specifičnostima.

Cilj radionice je bio da se predstavljanjem primjera iz Švedske, a u vezi s koracima u provedbi IPP u FBiH sukladno INSPIRE direktivi i provedbenim pravilima, radnim skupinama daju smjernice za planiranje narednih koraka i aktivnosti.

Informacija o novom vizualnom identitetu IPP FBiH

informacija o novom vizualnom identitetu ipp fbih

Poštovani,

Ovim putem želimo podijeliti informaciju da je kroz angažman Organa i Koordinacijskog tijela IPP FBiH radi potreba Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine realizirana važna aktivnost identifikacije, izrade i usvajanja vizualnog identiteta.

Naime, protekla 2023. godina bila je između ostalog označena intenzivnim radom na unaprjeđenju mogućnosti prisutnosti i prepoznatljivosti IPP FBiH kod stručne zajednice, korisnika i javnosti. Kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) preuzela je vodeću ulogu u ovom procesu kako bi se osiguralo da vizualni identitet IPP FBiH odražava identificirane vrijednosti i ciljeve IPP FBiH.

Raduje nas istaknuti da je Vijeće IPP FBiH formalno usvojilo sve elemente novog vizualnog identiteta te podržalo korištenje istih za sve aspekte komunikacije vezane uz IPP FBiH i aktivnosti koje se provode.

Jedna od najznačajnijih promjena je redizajn službene web stranice IPP FBiH, https://ippfbih.gov.ba/, koja sada pruža poboljšano korisničko iskustvo i olakšava pristup informacijama o IPP FBiH i srodnim aktivnostima.

Novi logotip i slogan koji glasi – “Spajamo podatke i prostor za održivu budućnost” – jasno odražavaju misiju povezivanja prostornih podataka s ciljem podržavanja održive budućnosti za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz to, kontinuirano smo radili na unapređenju vizualnog prikaza naših aplikacija, uključujući Registre IPP FBiH, Katalog metapodataka FBiH i Preglednik podataka, kako bismo osigurali da naši korisnici imaju lakši pristup ključnim informacijama i alatima. Istima je moguće pristupiti sa službene web stranice IPP FBiH.

Novi preglednik podataka IPP FBiH je unaprijeđen i pušten u upotrebu. Preglednik je Web GIS aplikacija gdje se prikazuju prostorni podaci na temelju prethodno uspostavljenih web servisa standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a. Osnovni cilj uspostave Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka FBiH je osigurati lakši pristup i korištenje standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a.

Nadalje, kako bismo osigurali veći broj komunikacijskih kanala za različite vrste sadržaja i medija, izradili smo profile na najpopularnijim društvenim mrežama LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Putem ovih platformi, ubuduće ćemo vas redovno obavještavati o novostima, događajima i materijalima od značaja za rad IPP FBiH i srodnih tijela.

Pozivamo vas da istražite naš novi vizualni identitet, posjetite našu web stranicu i pratite nas na društvenim mrežama kako biste bili informirani o najnovijim razvojima i inicijativama koje provodimo.

S poštovanjem,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
Koordinacijsko tijelo Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine 

Zašto IPP FBiH

zašto infrastruktura prostornih podataka?

U današnjem je društvu infrastruktura osnova za izgradnju bilo kojeg segmenta, bilo da se radi o prometnoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, poduzetničkoj infrastrukturi ili o infrastrukturi prostornih podataka. Infrastruktura po definiciji podrazumijeva tehničke strukture i sustave koji podržavaju društvo.

Cilj uspostave Infrastrukture prostornih podataka je stvoriti preduvjete da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka, na svim razinama, standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definirane (georeferencirane), omogućuje korisnicima da provode kompleksne pretrage i analize te povezuju pojave u prostoru, ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Uspostavom jedinstvenog okvira za prostorne podatke umanjilo bi se dupliciranje i redundancija podataka te minimizirali napori koje bi trebalo uložiti u prikupljanje i upravljanje podacima. Prostorni podaci dolaze iz različitih izvora i proizvođača, od kojih svaki ima svoje zahtjeve i potrebe. Kako bi kombiniranje podataka iz različitih izvora i od različitih proizvođača bilo moguće bez dodatnih napora, potrebno je koristiti standarde koji će služiti mnogim korisnicima i olakšati korištenje podataka. Na taj način ostvaruju se značajne uštede u resursima, vremenu i novcu, bolja povezanost, kultura dijeljenja i suradnje te se jača transparentnost uprave i donošenja odluka.

Uvodna riječ

Uvodna riječ

Zvanična internet stranica Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH namijenjena je svim čitateljima koji žele znati više o prostornim podacima i infrastrukturi prostornih podataka (IPP). Obzirom na činjenicu da je 80% informacija povezano s nekom prostornom komponentom, prostorni podaci i njihova distribucija postaju od općeg interesa. Sve veći zahtjevi korisnika kao i sve veće količine prostornih podataka obzirom na moderne tehnologije njihovog prikupljanja, potaknule su izgradnju cjelovitih sustava za upravljanje prostornim podacima, poznatijih kao infrastrukture prostornih podataka ili geoinformacijske infrastrukture. 

Prostorni podaci svuda su oko nas, iako to često ne primjećujemo, pomažu nam izvršavati svakodnevne zadaće I poslove, prate nas u našim društvenim aktivnostima te povećavaju vrijednost ostalih informacija koje nas okružuju.

Zbog svoje temeljne vrijednosti, prostorne podatke trebaju gotovo sve gospodarske grane i znanstvene discipline te prostorni podaci,upravljanje njima, njihova razmjena i korištenje čine jednu od osnova razvoja društva. Bez infrastrukture postojimo kao zasebni pojedinci, dok s infrastrukturom postojimo kao zajednica. Stoga nam infrastruktura prostornih podatka omogućuje stvaranje zajednice proizvođača i korisnika prostornih podataka.

Upravo stoga, želja nam je da korisnici steknu osnovna znanja o vrijednosti prostornih podataka i infrastrukturi prostornih podataka. Temeljna svrha je da se sudionicima IPP-a (subjektima IPP-a i korisnicima) prenesu poruke o važnosti prostornih podatka razvoju IPP-a i značaju.

 

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovnsko pravne poslove
i predsjednik Vijeća infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH,

Željko Obradović, dipl. ing. geod.

Regionalna radionica u okviru Spatial II projekta

regionalna radionica u okviru spatial II projekta

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Agencije za zemljišnu upravu i kartografiju Holandije (Kadaster) u periodu od 6-8.03.2024. godine u Mostaru održana je regionalna radionica u sklopu SPATIAL II projekta s ciljem jačanja profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu na području Zapadnom Balkanu. Na radionici su učestvovali predstavnici katastarsko-geodetskih uprava/agencija Zapadnog Balkana.

Tema ovogodišnje radionice je „Prikupljanje podataka i strategije dijeljenja podataka“ a uključivala je prezentacije koje se odnose na potencijal daljinske detekcije i snimaka iz zraka za različite aplikacije kao što su mapiranje i detekcija objekata u svrhu prikupljanja podataka o zgradama. Razne tehnike (vještačka inteligencija, oblaci tačaka, 3D vizualizacija. Također razgovaralo se i o strategijama za dijeljenje geopodataka, npr. standardi, rješenja zasnovana na oblaku, cyber sigurnost, usluge i sl.

Svrha radionice je razmjena iskustava agencija, jer se mnoge od njih suočavaju sa istim ili sličnim izazovima prilikom kreiranja prostornih podataka, a upravo su ti izazovi i njihova rješenja ključni elementi za uspješno upravljanje prostornim podacima.

Održana 5. konferencija “Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka” u Skopju

ODRŽANA 5. KONFERENCIJA „DAN NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 2024“ U SKOPJU, SJEVERNA MAKEDONIJA

Agencija za katastar nekretnina Sjeverne Makedonije (AREC) organizirala je jubilarnu 5. Konferenciju „Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2024“, u periodu 21. i 22. februara 2024. godine u Skopju. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktuelne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka kako u regionu tako i šire.

U okviru četiri sesije, raspoređene na dva radna dana, predstavljen je napredak na polju IPP-a zemalja iz regije, značaj i benefiti IPP-a sa aspekta akademskog sektora, te benefiti sa aspekta svakodnevnih korisnika prostornih podataka. Konferencija je imala međunarodni karakter, a sudjelovale su geodetske uprave i agencije za katastar iz Hrvatske, Slovenije, Kosova, Albanije, Nizozemske, Grčke, kao i predstavnici ispred Republike Srpske i Federacije BiH.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovao gosp. Jasmin Ćatić, koji je u okviru sesije 2 održao prezentaciju na temu „Nova strategija za IPP u Federaciji BiH bazirana na IGIF-u“. U okviru prezentacije dat je pregled procesa izrade novog strateškog dokumenta za potrebe infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, a koji je baziran na savremenim trendovima u oblasti upravljanja geoprostornim podacima.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budućnost INSPIRE-a i IPP-a.

Održana 40. sjednica Vijeća IPP FBiH

održana 40. sjednica vijeća infrastrukture prostornih podataka federacije bih

Dana 13. februara 2024. U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održana je četrdeseta sjednica Vijeća za IPP FBiH.

Na sjednici Savjeta razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 40. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 39. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o usvajanju Izvještaja o uspostavljanju, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
  4. Informacija i prijedlog Plana rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu;
  5. Informacija o okvirnom rasporedu sjednica Vijeća IPP FBiH za 2024. godinu;
  6. Informacija o imenovanju novog/zamjenskog člana Vijeća IPP FBiH;
  7. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, kao koordinaciono tijelo IPP FBiH, pripremila je i dostavila članovima Vijeća Plan rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu na razmatranje i konačno usvajanje. Predloženi plan rada, koji uključuje Plan edukacija za 2024. godinu jednoglasno je usvojen od strane Vijeća IPP-a.

U skladu sa Strategijom IPP-a za period 2023-2027 i akcionim planom za 2024. godinu nastaviće se aktivnosti u smislu povećanja broja subjekata i raspoloživih izvora u cilju podizanja nivoa dostupnosti i interoperabilnosti prostornih podataka. Kontinuirano će se raditi na implementaciji Zakona o IPP i drugih propisa, kao i stvaranju formalnog okvira koji će biti predmet budućih aktivnosti u oblasti IPP FBiH. Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove također će podržati izradu Studije Okvirnog prijedloga za licenciranje prostornih podataka. Također, u narednom periodu fokus će biti na unapređenju postojećih tehnoloških okvira, unapređenju razvoja mrežnih usluga zasnovanih na postojećim skupovima prostornih podataka, te promociji značaja IPP-a kroz kreiranje i implementaciju komunikacionog plana. Tokom 2024. godine planirano je održavanje najmanje 4 sjednice radi praćenja navedenih aktivnosti.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.