Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

Sukladno planiranim aktivnostima u okviru švedskog projekta DELEF, na Jahorini je u razdoblju od 19.-21. ožujka 2024. godine održana radionica u okviru komponente 3: Infrastruktura prostornih podataka (IPP).

Radionicu su vodili švedski stručnjaci iz ovog područja ispred Lantmaterieta, gosp. Peter Bodley i gosp. Henrik Söderkrantz.

Tijekom radionice radne skupine su stručnjacima predstavile izvršene aktivnosti na polju infrastrukture prostornih podataka. Glavne teme radionice bile su standardi metapodataka, katalog metapodataka gdje je ujedno prikazan i švedski nacionalni profil metapodataka te zakonska regulativa i INSPIRE, nakon čega se diskutiralo o detaljnim tehničkim specifičnostima.

Cilj radionice je bio da se predstavljanjem primjera iz Švedske, a u vezi s koracima u provedbi IPP u FBiH sukladno INSPIRE direktivi i provedbenim pravilima, radnim skupinama daju smjernice za planiranje narednih koraka i aktivnosti.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.