Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru švedskog DELEF projekta, na Jahorini je u periodu od 19. do 21. marta 2024. godine održana radionica u okviru komponente 3: Infrastruktura prostornih podataka (IPP).

Radionicu su vodili švedski eksperti iz ove oblasti ispred Lantmaterieta, g. Peter Bodley i Mr. Henrik Söderkrantz.

Tokom radionice, radne grupe su stručnjacima predstavile sprovedene aktivnosti u oblasti infrastrukture prostornih podataka. Glavne teme radionice bili su standardi metapodataka, katalog metapodataka u kojem je predstavljen i švedski nacionalni profil metapodataka, kao i zakonska regulativa i INSPIRE, nakon čega se razgovaralo o detaljnim tehničkim specifičnostima.

Cilj radionice bio da se predstavljanjem primjera iz Švedske, a u vezi sa koracima u implementaciji IPP-a u FBiH u skladu sa INSPIRE direktivom i provedbenim pravilima, radnim skupinama daju smjernice za planiranje narednih koraka i aktivnosti.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.