održana 40. sjednica vijeća infrastrukture prostornih podataka federacije bih

Dana 13. februara 2024. U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održana je četrdeseta sjednica Vijeća za IPP FBiH.

Na sjednici Savjeta razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 40. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 39. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o usvajanju Izvještaja o uspostavljanju, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
  4. Informacija i prijedlog Plana rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu;
  5. Informacija o okvirnom rasporedu sjednica Vijeća IPP FBiH za 2024. godinu;
  6. Informacija o imenovanju novog/zamjenskog člana Vijeća IPP FBiH;
  7. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, kao koordinaciono tijelo IPP FBiH, pripremila je i dostavila članovima Vijeća Plan rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2024. godinu na razmatranje i konačno usvajanje. Predloženi plan rada, koji uključuje Plan edukacija za 2024. godinu jednoglasno je usvojen od strane Vijeća IPP-a.

U skladu sa Strategijom IPP-a za period 2023-2027 i akcionim planom za 2024. godinu nastaviće se aktivnosti u smislu povećanja broja subjekata i raspoloživih izvora u cilju podizanja nivoa dostupnosti i interoperabilnosti prostornih podataka. Kontinuirano će se raditi na implementaciji Zakona o IPP i drugih propisa, kao i stvaranju formalnog okvira koji će biti predmet budućih aktivnosti u oblasti IPP FBiH. Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove također će podržati izradu Studije Okvirnog prijedloga za licenciranje prostornih podataka. Također, u narednom periodu fokus će biti na unapređenju postojećih tehnoloških okvira, unapređenju razvoja mrežnih usluga zasnovanih na postojećim skupovima prostornih podataka, te promociji značaja IPP-a kroz kreiranje i implementaciju komunikacionog plana. Tokom 2024. godine planirano je održavanje najmanje 4 sjednice radi praćenja navedenih aktivnosti.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.