Javni Poziv za Prijavu za konsultantski angažman na Projektu DELEF

Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF

Poštovani stručnjaci,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva zainteresirane kandidate da se prijave za konzultantski angažman na projektu DELEF, koji se u Bosni i Hercegovini provodi uz podršku grant sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) u ime Vlade Kraljevine Švedske.
Ovaj poziv se odnosi na sljedeću poziciju:
1. Projektni asistent
Za navedenu poziciju možete u okviru Javnog poziva preuzeti dodatne informacije o: Opisu poslova, Vremenu trajanja Ugovora, Osnovnim uslovima Ugovora, Najmanjim prihvatljivim kvalifikacijama konsultanata.
Potrebni dokumenti za prijavu uključuju:
1. Pisanu prijavu
2. Motivacijsko pismo
3. Životopis (CV)
4. Ostalu dokumentaciju koja dokazuje referencije kandidata
Molimo vas da svoje prijave dostavite elektronski (skenirana potpisana dokumentacija) putem e-mail adrese: ipp.fbih@fgu.com.ba najkasnije do 10.04.2024. godine.
Nakon evaluacije pristiglih prijava i provedenih intervjua, kandidat koji bude ocijenjen kao najpogodniji za pružanje konzultantskih usluga bit će pozvan na financijsko ugovaranje s ciljem zaključivanja ugovora.
Odabrani konsultant ili konsultantica, radi zaključivanja ugovora za DELEF projekt, od DELEF projekta će dobiti administrativnu podršku, uključujući i pomoć u registraciji odgovarajućeg pravnog subjekta za poslovanje s Lantmäteriet-om (ugovornim organom).
Više informacija o projektu DELEF možete pronaći na službenoj web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Hvala na vašem interesu i suradnji.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Posjeta predstavnika Svjetske banke FGU – Konsultacije o novom projektu

POSJETA PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE FGU - KONZULTACIJE O NOVOM PROJEKTU

Dana 26. i 27.03.2024. godine, Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove posjetili su predstavnici Svjetske Banke radi finalnih konzultacija o odobravanju financiranja novog projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Delegacija Svjetske Banke uključivala je gosp. Christoph Puscha, Practice Managera, gosp. Paul Scott Prettitorea, specijalista zemljišne administracije te gđu. Samru Bajramović, Operations Analyst u uredu Svjetske Banke u BiH. Novi projekt pod nazivom GIVE (Geospatial Infrastructure and Valuation Enhancement Project) planiran je za početak 2025. godine i ima za cilj pružiti podršku u usklađivanju podataka o nekretninama između Zemljišne knjige i katastra, javnom izlaganju podataka o katastarskim izmjerama, razvoju infrastrukture prostornih podataka FBiH, masovnom vrednovanju nekretnina te registraciji zgrada. Delegaciju FGU-a na ovom sastanku predvodio je direktor Željko Obradović, a razgovori su protekli u konstruktivnoj atmosferi uz razmjenu mišljenja i ideja o implementaciji ovog važnog projekta.

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

Održana radionica „Upravljanje metapodacima i tehničke smjernice“

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru švedskog DELEF projekta, na Jahorini je u periodu od 19. do 21. marta 2024. godine održana radionica u okviru komponente 3: Infrastruktura prostornih podataka (IPP).

Radionicu su vodili švedski eksperti iz ove oblasti ispred Lantmaterieta, g. Peter Bodley i Mr. Henrik Söderkrantz.

Tokom radionice, radne grupe su stručnjacima predstavile sprovedene aktivnosti u oblasti infrastrukture prostornih podataka. Glavne teme radionice bili su standardi metapodataka, katalog metapodataka u kojem je predstavljen i švedski nacionalni profil metapodataka, kao i zakonska regulativa i INSPIRE, nakon čega se razgovaralo o detaljnim tehničkim specifičnostima.

Cilj radionice bio da se predstavljanjem primjera iz Švedske, a u vezi sa koracima u implementaciji IPP-a u FBiH u skladu sa INSPIRE direktivom i provedbenim pravilima, radnim skupinama daju smjernice za planiranje narednih koraka i aktivnosti.

Informacija o novom vizualnom identitetu IPP FBiH

informacija o novom vizualnom identitetu ipp fbih

Poštovani,

Ovim putem želimo podijeliti informaciju da je kroz angažman Organa i Koordinacionog tijela IPP FBiH radi potreba Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine realizirana važna aktivnost identifikacije, izrade i usvajanja vizualnog identiteta.

Naime, protekla 2023. godina bila je između ostalog označena intenzivnim radom na unaprijeđenu mogućnosti prisutnosti i prepoznatljivosti IPP FBiH kod stručne zajednice, korisnika i javnosti. Kao koordinaciono tijelo IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) preuzela je vodeću ulogu u ovom procesu kako se osiguralo da vizualni identitet IPP FBiH odražava identificirane vrijednosti i ciljeve IPP FBIH.

Raduje nas istaknuti da je Vijeće IPP FBiH formalno usvojilo sve elemente novog vizualnog identiteta te podržalo korištenje istih za sve aspekte komunikacije vezane uz IPP FBiH i aktivnosti koje se provode.

Jedna od najznačajnijih promjena je redizajn službene web stranice IPP FBiH, https://ippfbih.gov.ba/, koja sada pruža poboljšano korisničko iskustvo i olakšava pristup informacijama o IPP FBiH i srodnim aktivnostima.

Novi logotip i slogan koji glasi – “Spajamo podatke i prostor za održivu budućnost” – jasno odražavaju misiju povezivanja prostornih podataka s ciljem podržavanja održive budućnosti za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz to, kontinuirano smo radili na unapređenju vizualnog prikaza naših aplikacija, uključujući Registre IPP FBiHKatalog metapodataka FBiH i Preglednik podataka, kako bismo osigurali da naši korisnici imaju lakši pristup ključnim informacijama i alatima. Istima je moguće pristupiti sa službene web stranice IPP FBiH.

Novi preglednik podataka IPP FBiH je unaprijeđen i pušten u upotrebu. Preglednik je Web GIS aplikacija gdje se prikazuju prostorni podaci na osnovu prethodno uspostavljenih web servisa standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a. Osnovni cilj uspostave Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka FBiH je osigurati lakši pristup i korištenje standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a.

Nadalje, kako bismo osigurali veći broj kanala komunikacije za različite tipove sadržaja i medija, izradili smo profile na najpopularnijim društvenim mrežama LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Putem ovih platformi, ubuduće ćemo vas redovno obavještavati o novostima, događanjima i materijalima od značaja za rad IPP FBiH i vezanih organa.

Pozivamo vas da istražite naš novi vizualni identitet, posjetite našu web stranicu i pratite nas na društvenim mrežama kako biste bili informisani o najnovijim razvojima i inicijativama koje provodimo.

S poštovanjem,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
Koordinaciono tijelo Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine 

Regionalna radionica u okviru Spatial II projekta

Regionalna radionica u okviru spatial II projekta

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Agencije za zemljišnu upravu i kartografiju Holandije (Kadaster) u periodu od 6-8.03.2024. godine u Mostaru održana je regionalna radionica u sklopu SPATIAL II projekta s ciljem jačanja profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu na području Zapadnom Balkanu. Na radionici su učestvovali predstavnici katastarsko-geodetskih uprava/agencija Zapadnog Balkana.

Tema ovogodišnje radionice je „Prikupljanje podataka i strategije dijeljenja podataka“ a uključivala je prezentacije koje se odnose na potencijal daljinske detekcije i snimaka iz zraka za različite aplikacije kao što su mapiranje i detekcija objekata u svrhu prikupljanja podataka o zgradama. Razne tehnike (vještačka inteligencija, oblaci tačaka, 3D vizualizacija. Također razgovaralo se i o strategijama za dijeljenje geopodataka, npr. standardi, rješenja zasnovana na oblaku, cyber sigurnost, usluge i sl.

Svrha radionice je razmjena iskustava agencija, jer se mnoge od njih suočavaju sa istim ili sličnim izazovima prilikom kreiranja prostornih podataka, a upravo su ti izazovi i njihova rješenja ključni elementi za uspješno upravljanje prostornim podacima.

Uvodna riječ

Uvodna riječ

Zvanična internet stranica Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH namijenjena je svim čitateljima koji žele znati više o prostornim podacima i infrastrukturi prostornih podataka (IPP). Obzirom na činjenicu da je 80% informacija povezano s nekom prostornom komponentom, prostorni podaci i njihova distribucija postaju od općeg interesa. Sve veći zahtjevi korisnika kao i sve veće količine prostornih podataka obzirom na moderne tehnologije njihovog prikupljanja, potaknule su izgradnju cjelovitih sustava za upravljanje prostornim podacima, poznatijih kao infrastrukture prostornih podataka ili geoinformacijske infrastrukture. 

Prostorni podaci svuda su oko nas, iako to često ne primjećujemo, pomažu nam izvršavati svakodnevne zadaće I poslove, prate nas u našim društvenim aktivnostima te povećavaju vrijednost ostalih informacija koje nas okružuju.

Zbog svoje temeljne vrijednosti, prostorne podatke trebaju gotovo sve gospodarske grane i znanstvene discipline te prostorni podaci,upravljanje njima, njihova razmjena i korištenje čine jednu od osnova razvoja društva. Bez infrastrukture postojimo kao zasebni pojedinci, dok s infrastrukturom postojimo kao zajednica. Stoga nam infrastruktura prostornih podatka omogućuje stvaranje zajednice proizvođača i korisnika prostornih podataka.

Upravo stoga, želja nam je da korisnici steknu osnovna znanja o vrijednosti prostornih podataka i infrastrukturi prostornih podataka. Temeljna svrha je da se sudionicima IPP-a (subjektima IPP-a i korisnicima) prenesu poruke o važnosti prostornih podatka razvoju IPP-a i značaju.

 

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovnsko pravne poslove
i predsjednik Vijeća infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH,

Željko Obradović, dipl. ing. geod.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.