Uvodna riječ

Uvodna riječ

Zvanična internet stranica Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH namijenjena je svim čitateljima koji žele znati više o prostornim podacima i infrastrukturi prostornih podataka (IPP). Obzirom na činjenicu da je 80% informacija povezano s nekom prostornom komponentom, prostorni podaci i njihova distribucija postaju od općeg interesa. Sve veći zahtjevi korisnika kao i sve veće količine prostornih podataka obzirom na moderne tehnologije njihovog prikupljanja, potaknule su izgradnju cjelovitih sustava za upravljanje prostornim podacima, poznatijih kao infrastrukture prostornih podataka ili geoinformacijske infrastrukture. 

Prostorni podaci svuda su oko nas, iako to često ne primjećujemo, pomažu nam izvršavati svakodnevne zadaće I poslove, prate nas u našim društvenim aktivnostima te povećavaju vrijednost ostalih informacija koje nas okružuju.

Zbog svoje temeljne vrijednosti, prostorne podatke trebaju gotovo sve gospodarske grane i znanstvene discipline te prostorni podaci,upravljanje njima, njihova razmjena i korištenje čine jednu od osnova razvoja društva. Bez infrastrukture postojimo kao zasebni pojedinci, dok s infrastrukturom postojimo kao zajednica. Stoga nam infrastruktura prostornih podatka omogućuje stvaranje zajednice proizvođača i korisnika prostornih podataka.

Upravo stoga, želja nam je da korisnici steknu osnovna znanja o vrijednosti prostornih podataka i infrastrukturi prostornih podataka. Temeljna svrha je da se sudionicima IPP-a (subjektima IPP-a i korisnicima) prenesu poruke o važnosti prostornih podatka razvoju IPP-a i značaju.

 

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovnsko pravne poslove
i predsjednik Vijeća infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH,

Željko Obradović, dipl. ing. geod.

Zašto IPP FBiH

zašto infrastruktura prostornih podataka?

U današnjem je društvu infrastruktura osnova za izgradnju bilo kojeg segmenta, bilo da se radi o prometnoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, poduzetničkoj infrastrukturi ili o infrastrukturi prostornih podataka. Infrastruktura po definiciji podrazumijeva tehničke strukture i sustave koji podržavaju društvo.

Cilj uspostave Infrastrukture prostornih podataka je stvoriti preduvjete da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka, na svim razinama, standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definirane (georeferencirane), omogućuje korisnicima da provode kompleksne pretrage i analize te povezuju pojave u prostoru, ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Uspostavom jedinstvenog okvira za prostorne podatke umanjilo bi se dupliciranje i redundancija podataka te minimizirali napori koje bi trebalo uložiti u prikupljanje i upravljanje podacima. Prostorni podaci dolaze iz različitih izvora i proizvođača, od kojih svaki ima svoje zahtjeve i potrebe. Kako bi kombiniranje podataka iz različitih izvora i od različitih proizvođača bilo moguće bez dodatnih napora, potrebno je koristiti standarde koji će služiti mnogim korisnicima i olakšati korištenje podataka. Na taj način ostvaruju se značajne uštede u resursima, vremenu i novcu, bolja povezanost, kultura dijeljenja i suradnje te se jača transparentnost uprave i donošenja odluka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.