zašto infrastruktura prostornih podataka?

U današnjem je društvu infrastruktura osnova za izgradnju bilo kojeg segmenta, bilo da se radi o prometnoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, poduzetničkoj infrastrukturi ili o infrastrukturi prostornih podataka. Infrastruktura po definiciji podrazumijeva tehničke strukture i sustave koji podržavaju društvo.

Cilj uspostave Infrastrukture prostornih podataka je stvoriti preduvjete da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka, na svim razinama, standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definirane (georeferencirane), omogućuje korisnicima da provode kompleksne pretrage i analize te povezuju pojave u prostoru, ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Uspostavom jedinstvenog okvira za prostorne podatke umanjilo bi se dupliciranje i redundancija podataka te minimizirali napori koje bi trebalo uložiti u prikupljanje i upravljanje podacima. Prostorni podaci dolaze iz različitih izvora i proizvođača, od kojih svaki ima svoje zahtjeve i potrebe. Kako bi kombiniranje podataka iz različitih izvora i od različitih proizvođača bilo moguće bez dodatnih napora, potrebno je koristiti standarde koji će služiti mnogim korisnicima i olakšati korištenje podataka. Na taj način ostvaruju se značajne uštede u resursima, vremenu i novcu, bolja povezanost, kultura dijeljenja i suradnje te se jača transparentnost uprave i donošenja odluka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.