ODRŽANA 5. KONFERENCIJA „DAN NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 2024“ U SKOPJU, SJEVERNA MAKEDONIJA

Agencija za katastar nekretnina Sjeverne Makedonije (AREC) organizirala je jubilarnu 5. Konferenciju „Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2024“, u periodu 21. i 22. februara 2024. godine u Skopju. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktuelne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka kako u regionu tako i šire.

U okviru četiri sesije, raspoređene na dva radna dana, predstavljen je napredak na polju IPP-a zemalja iz regije, značaj i benefiti IPP-a sa aspekta akademskog sektora, te benefiti sa aspekta svakodnevnih korisnika prostornih podataka. Konferencija je imala međunarodni karakter, a sudjelovale su geodetske uprave i agencije za katastar iz Hrvatske, Slovenije, Kosova, Albanije, Nizozemske, Grčke, kao i predstavnici ispred Republike Srpske i Federacije BiH.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovao gosp. Jasmin Ćatić, koji je u okviru sesije 2 održao prezentaciju na temu „Nova strategija za IPP u Federaciji BiH bazirana na IGIF-u“. U okviru prezentacije dat je pregled procesa izrade novog strateškog dokumenta za potrebe infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, a koji je baziran na savremenim trendovima u oblasti upravljanja geoprostornim podacima.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budućnost INSPIRE-a i IPP-a.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.