ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA „DANI INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA 2024“ U BANJOJ LUCI

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske organizirala je prvu konferenciju „Dani infrastrukture geoprostornih podataka 2024“, koja je održana 22. i 23. aprila 2024. godine u Banjoj Luci. Ovogodišnja konferencija imala je za cilj da predstavi napredak na polju IPP-a na području Republike Srpske, te isprati aktuelne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka u agencijama i geodetskim upravama iz regiona, te iz Holandije i Švedske.

Na konferenciji su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove učestvovali pomoćnik direktora gosp. Denis Tabučić, viši stručni saradnik gosp. Jasmin Ćatić i konsultant na projektu DELEF gosp. Benjamin Emirhafizović. U okviru sesije 3 održana je prezentacija na temu „Implementacija infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH“, u okviru koje su predstavljene najvažnije aktivnosti i inicijative kada je u pitanju IPP u FBiH, a predstavljeni su postignuti rezultati kao i planovi za budući razvoj.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budući trendovi i smjernice kada je u pitanju INSPIRE i IPP općenito.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.