There is nothing to show here!
Slider with alias slider-1 not found.

Novosti

Održana 4. konferencija “Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH”

Održana 4. konferencija "Dani infrastrukture prostornih podataka federacije bih" Konferencija “4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je…

Javni poziv za prijavu za konzultantski angažman na projektu DELEF

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA KONZULTANTSKI ANGAŽMAN NA PROJEKTU DELEF Poštovani stručnjaci, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva…

Održana 40. sjednica Vijeća IPP FBiH

održana 40. sjednica vijeća infrastrukture prostornih podataka federacije bih Dana 13. februara 2024. U prostorijama Federalne uprave za geodetske i…

Održana 5. konferencija “Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka” u Skopju

iZDVOJENO

iZDVOJENO

Konferencija “4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 26. i 27.10.2023. godine.

Novi Katalog metapodataka IPP FBiH je pušten u rad 6.3.2023. godine. Naime, u prethodnom je periodu aktivnim radom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove unaprijeđena i redizajnirana web aplikacija Kataloga metapodataka koja predstavlja pristupnu tačku za sve metapodatke na teritoriju Federacije BiH. 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (član 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) zajedno sa Vijećem IPP FBiH,

Upoznajte se sa dostupnim prostornim podacima IPP FBiH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.