SVJETSKA BANKA ODOBRILA NOVI PROJEKAT MODERNIZACIJE SEKTORA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U FEDERACIJI BIH

Federacija BiH ima namjeru modernizirati i unaprijediti točnost i dostupnost podataka u sektoru Zemljišne administracije, a putem Projekta geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina (Geospatial Infrastructure and Valuation Enhancement, GIVE project). Za potrebe implementacije projekta kojim će upravljati Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 15.05.2024. godine je od odbora izvršnih direktora Svjetske banke odobren zajam ukupnog iznosa 23,1 milijuna eura.

Svrha projekta GIVE je prevladavanje ključnih izazova u Zemljišnoj administraciji u Federaciji BiH, a tri su mu glavna cilja:

  1. Unapređenje infrastrukture za geoprostorne podatke (IPP FBiH, https://ippfbih.gov.ba/),
  2. Ažuriranje podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH,
  3. Prikupljanje podataka o nekretninama i razrada metodologije za uspostavu sustava masovnog vrednovanja nekretnina.

Projektom će se povećati interoperabilnost ključnih skupova geoprostornih podataka kao i usklađivanje registara zemljišne administracije (katastar i zemljišna knjiga), što će doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta, donošenju politika prostornog planiranja temeljenih na podacima te unapređenju procjene seizmičkih i klimatskih rizika – što je sve suštinski važno za izgradnju održivije i bolje budućnosti za sve stanovnike u Bosni i Hercegovini.

Jačanjem suradnje između ministarstava i institucija na lokalnoj, županijskoj i entitetskoj razini, GIVE projekt će se usmjeriti i na poboljšanje procesa donošenja odluka. To će se ostvariti putem bolje dostupnosti podataka te inicijativa za izgradnju kapaciteta koje mogu pomoći u optimizaciji pružanja javnih usluga, unapređenju upravljanja katastrofama i pružanju informacija za prostorno planiranje u cijeloj FBiH.

Projekt je u najvećoj mjeri usklađen sa strategijom Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, usmjerenom na povećanje rasta privatnog sektora i unapređenje pružanja javnih usluga. Nadovezuje se i na Program ekonomskih reformi zemlje i pruža podršku usklađivanju s politikama i propisima EU.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.