ODRŽANA ČETRDESET PRVA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 21. svibnja 2024. godine održana je četrdeset prva sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne točke dnevnog reda:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 41. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 40. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o novom članu Vijeća IPP FBiH i predstavljanje;
  4. Informacija o provedbi Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2024. godinu;
  5. Informacija o statusu aktivnosti radnih skupina od prethodne sjednice;
  6. Informacija o provedbi IPP komponente DELEF projekta;
  7. Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive;
  8. Informacija o odobravanju provođenja novog projekta Svjetske Banke u FBiH;
  9. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH pripremila informacije članovima Vijeća o provedbi Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2024. godinu. Sukladno Strategiji IPP-a  za razdoblje 2023-2027. godine i akcijskom planu za 2024. godinu nastavilo se sa aktivnostima vezanim za povećanje broje subjekata i dostupnih izvora kako bi se podignula razina dostupnosti te interoperabilnosti prostornih podataka. Kontinuirano se radilo i na izradi formalnog okvira koji će biti predmet budućeg djelovanja na području IPP FBiH. Također, tijekom narednog razdoblja težište će biti i promidžba važnosti IPP kroz izradu i provođenje komunikacijskog plana.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.