ODRŽANA KONFERENCIJA „3. DANI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH“ U NEUMU

 

Konferencija “3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 16. i 17.11.2022. godine.

Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih učesnika u području infrastrukture prostornih podataka te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju.

Zaključeno je da su na predmetnom polju u prethodnom periodu napravljeni veliki iskoraci kroz aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i organa IPP FBiH, Vijeća IPP FBiH i radnih grupa. Ovaj pozitivni trenutak se može i treba iskoristiti za daljnji razvoj IPP FBiH, jačanje kapaciteta subjekata IPP-a, uspostavu neophodnih servisa i implementaciju provedbenih pravila INSPIRE direktive, odnosno transpoziciju cijele direktive u domaće zakonodavstvo.

Cilj uspostave Infrastrukture Prostornih Podataka je stvoriti preduslove da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka na svim nivoima standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definisane (georeferencirane) omogućuje korisnicima provoditi kompleksne pretrage i analize te povezivanje pojave u prostoru, a ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Konferenciji „3. dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ su prisustvovali predstavnici raznih sektora (upravni i administrativni, javni, privatni, akademski), sa ukupnim brojem od 70 registriranih učesnika.

Zaključci sa konferencije
  1. Učesnici konferencije „3. dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ izražavaju  zahvalnost koordinacionom tijelu IPP FBiH za izvrsnu organizaciju i osiguranje relevantnog i stručnog sadržaja konferencije;
  2. Učesnici ističu zadovoljstvo zbog kontinuirane organizacije događaja promotivnog i edukativnog sadržaja na polju infrastrukture prostornih podataka a u svrhu jačanja međuinstitucionalne  saradnje i razmjene stručnih znanja i informacija.
  3. Istaknuta je važnost transparentnosti odnosno tačnosti, sigurnosti i pouzdanosti podataka čemu treba stalno težiti a što je i osnovj uspješnosti  ukupne privrede jednog društva.
  4. Tokom konferencije učesnici su istakli zavidan nivo izgradnje formalnog i pravnog okvira za uspostavu IPP FBiH, naglašavajući potrebu kontinuiranog dizanja nivoa svijesti svih učesnika ovoga procesa te  podizanja  razine razmjene informacija, transfera znanja i mogućnosti postizanja novih nivoa aktivnosti pokretanjem višekorisničkih projekata.
  5. Istaknut je značaj razvoja i implementacije novih modernih IT sistema za prikupljanje i održavanje prostornih podataka čime se povećava sigurnost podataka te efikasnost i jednostavan pristup. 
  6. Učesnici ističu zahvalnost međunarodnim donatorskim akterima na dosadašnjoj podršci uspostavi i razvoju Infrastrukture prostornih podataka FBiH, te naglašavaju i daljnju potrebu saradnje sa donatorima i kreditorima  u dizajniranju aktivnosti čija je svrha razvijanje infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH.
  7. Učesnici ističu potrebu kontinuirane organizacije konferencije „Dani IPP FBiH“ te daju podršku koordinacionom tijelu u nastojanjima da se ovaj promotivni događaj redovno i tradicionalno organizuje svake godine.