ODRŽANA DVADESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dvadeset četvrta sjednica vijeća IPP FBiH je održana 7.7.2021. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

DVADESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

Dvadeset treća sjednica vijeća IPP FBiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 23. veljače 2021. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

ODRŽANA 22. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeset druga sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 14.12.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA 21. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeset prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektronskih komunikacijskih kanala 30.11.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA 20. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektronskim putem 29.09.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća nadležnih institucija, skladno rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA KONFERENCIJA „DAN IPP 2021“ U ROVINJU

Državna geodetska uprava Republike Hrvatske organizirala je konferenciju „Dan IPP-a“ 20. listopada 2021. godine u Rovinju, Republika Hrvatska. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktualne teme iz oblasti infrastrukture prostornih podataka te predavanja podijeljena u dvije sesije.

JAČANJE UPRAVLJANJA GEOPROSTORNIM INFORMACIJAMA

Virtualna razmjena znanja pod nazivom “Korištenje integriranog okvira geoprostornih informacija“  održati će se razdoblju od 4. do 29. listopada/oktobra 2021. godine.

Online obuka je zamišljena u 4 seminara koje organizira Svjetska banka i Inicijativa Ujedinjenih naroda za globalno upravljanje geoprostornim informacijama (UN-GGIM) a vezani su za Integrirani okvir geoprostornih informacija (IGIF).

INSPIRE KONFERENCIJA 2021

14. INSPIRE konferencija 2021. pod nazivom „Prema zajedničkom europskom podatkovnom prostoru europskog zelenog plana za okoliš i održivost“ održati će se razdoblju od 25. do 29. listopada/oktobra 2021. kao online konferencija. Glavna je tema INSPIRE konferencije 2021 prilagodba i iskoristivost INSPIRE-a u svrhu ostvarivanja Zajedničkog podatkovnog prostora Europske unije sa zelenim otvorenim podacima i Europskog zelenog plana.

Prijave će biti otvorene od 15. septembra/rujna 2021. godine, a više o konferenciji možete saznati na oficijelnoj web stranici Konferencije.

ODRŽAN WEBINAR GLEDE IZGRADNJE KAPACITETA IZ OBLASTI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu projekata koje implementira tijekom 2021. godine predvidjela edukacije vezane za izgradnju kapaciteta iz oblasti infrastrukture prostornih podataka (IPP) i uključivanje što više subjekata i prostornih podataka kao i pratećih metapodataka u web aplikacije IPP-a FBiH. Edukacije su osigurane putem Nizozemskog projekta Spatial II.

OBJAVA WEB PREGLEDNIKA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U prethodnom periodu su na polju IPP-a FBiH načinjeni značajni iskoraci kroz aktivnosti FGU i organa IPP-a FBiH, Vijeća i radnih skupina. Izvršeno je usklađivanje dijela podataka IPP-a FBiH sa zahtjevima INSPIRE direktive, ažurirana je i unaprijeđena web aplikacija Kataloga metapodataka, razvijen web Preglednik geoportala IPP-a FBiH, te izvršeno ažuriranje i unapređenje zvanične web stranice IPP-a FBiH. Na pregledniku se trenutno može izvršiti uvid u 12 dostupnih setova podataka čija je struktura usklađena prema zahtjevima INSPIRE direktive.

ODRŽAN SASTANAK SA EUROGEOGRAPHICSOM

Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik ravnatelja u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija gosp. Denis Tabučić su 3.12.2020. održali sastanak putem elektronskih kanala za komunikaciju sa novo odabranom generalnom sekretarkom i izvršnom ravnateljicom EuroGeographics-a gospođom Leom Bodossian.

POZIV ZA UČESTVOVANJE U AKTIVNOSTIMA U OKVIRU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

Vijeće IPP FBiH zaključkom sa 20. sjednice poziva institucije svih nivoa vlasti u FBiH, a koje su zadužene za prostorne podatke propisane Uredbom da pristupe usklađivanju vlastitih podataka kako bi se isti učinili integralnim dijelom IPP FBiH. U tom smislu, a sukladno Uredbi o IPP FBiH neophodno je da institucije usklade i pripreme podatke i metapodatke iz svoje nadležnosti sukladno INSPIRE standardima.

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH USVOJIO PRIJEDLOG ZAKONA O IPP FBIH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 11. redovite sjednice održane 28. lipnja 2021. godine usvojio Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH. Temelj za izradu Zakona je Direktiva Europskog parlamenta iz 2007. godine ali su korištena i iskustva država regije te država nordijske regije.

PRIJEDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE USVOJEN NA REDOVITOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je jednoglasno usvojen na 21. redovitoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 27.4.2021. godine. Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović je predstavio prijedlog Zakona te naglasio važnost i prednosti usvajanja prijedloga Zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FBiH

Vlada Federacije BiH je na 258. sjednici održanoj 11.03.2021. godine utvrdila Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH i uputila isti Parlamentu FBiH. Naime, trenutačno je u FBiH ova oblast uređena Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka iz 2014. godine a novi zakon je utemeljen na Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. godine kojom je uspostavljena Infrastruktura prostornih podataka u EU.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao obrađivačem Nacrta zakona, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. studenog 2020. godine.