ODRŽANA TRIDESET OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 26.10.2023. godine održana je trideset osma sjednica Vijeća IPP FBiH u okviru zatvorene sesije na konferenciji Dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA TRIDESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 30.08.2023. godine održana je trideset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA TRIDESET ŠESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 26.06.2023. godine održana je trideseta šesta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA TRIDESET PETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 25.04.2023. godine održana je trideseta peta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA TRIDESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 22.02.2023. godine održana je trideset četvrta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA TRIDESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 20.12.2022. godine održana je trideseta treća sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.U odnosu na prethodni saziv Vijeća, dana 15.12.2022. godine na 342. sjednici imenovan je novi član vijeća ispred Federalnog ministarstva pravosuđa od strane Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA TRIDESET DRUGA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 17.11.2022. godine je održana trideset druga sjednica Vijeća IPP FBiH u okviru konferencije “3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine”. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA TRIDESETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 30.08.2022. godine održana je trideseta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA DVADESET DEVETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 21.06.2022. godine održana je dvadeset deveta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA DVADESET OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 19.04.2022. godine održana je dvadeset osma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA DVADESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 23.02.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA DVADESET ŠESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dvadeset šesta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20. prosinca 2021. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA DVADESET PETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dvadeset peta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. studenog 2021. godine. Ovo je ujedno bila prva konstituirajuća sjednica sa novim sazivom Vijeća, sukladno Rješenju Vlade FBiH o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine od 03.11.2021. godine.

ODRŽANA DVADESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dvadeset četvrta sjednica vijeća IPP FBiH je održana 7.7.2021. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

DVADESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

Dvadeset treća sjednica vijeća IPP FBiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 23. veljače 2021. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

ODRŽANA 22. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeset druga sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 14.12.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA 21. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeset prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektronskih komunikacijskih kanala 30.11.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA 20. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektronskim putem 29.09.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća nadležnih institucija, skladno rješenju Vlade Federacije BiH.

Izgradnja kapaciteta u oblasti Infrastrukture prostornih podatka Federacije Bosne i Hercegovine

U cilju izgradnje kapaciteta u oblasti Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH), Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) u planu rada za 2023. godinu a uz pomoć proračunskih sredstava osigurala je edukaciju uposlenika subjekata IPP FBiH za 2023. i 2024. godinu, koja će se vršiti putem kvalificiranog pružatelja usluga s iskustvom u izgradnji kapaciteta u području IPP i prostornih podataka općenito. Kao pružatelj usluga za izgradnju ovog vida odabrana je tvrtka GAUSS d.o.o. Tuzla.

KONFERENCIJA „DANI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“ - DRUGA OBAVIJEST

Obavještavamo sve sudionike četvrte po redu konferencije „Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“, koja se održava u Hotelu Sunce u Neumu 26. i 27.10.2023. godine, da je program konferencije objavljen na internet stranici IPP FBiH.

Obavijest o održavanju INSPIRE konferencije 2023

Planirano je održavanje INSPIRE konferencije u periodu od 28.-29.11.2023. godine u Briselu. Više informacija je dostupno na službenoj internet stranici INSPIRE.

ODRŽAN KICK OFF SASTANAK DELEF PROJEKTA U BANJOJ LUCI

U Banjoj Luci je 10.10.2023. godine održan kick off sastanak vezan za početak implementacije DELEF projekta (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine), a domaćin događaja je bila Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove RS.

15. REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I NIPP “NAPREDNE TEHNOLOGIJE U INTEGRACIJI GEOPROSTORNIH I PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA- DOSTIGNUĆA I NADOGRADNJA“

15. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka pod nazivom „Napredne tehnologije u integraciji geoprostornih i podataka katastra nekretnina-dostignuća i nadogradnja“ je održana u Beogradu, Srbija od 4. do 6. rujna 2023. godine u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda.

RADIONICA "IZGRADNJA KAPACITETA SUBJEKATA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA U FEDERACIJI BIH"

Dana 08.06.2023. godine u Sarajevu je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka u 2023. godini.

RADIONICA "IZGRADNJA KAPACITETA SUBJEKATA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA U FEDERACIJI BIH"

Dana 02.06.2023. godine u Mostaru je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka u 2023. godini.

ODRŽAN GEOSPATIAL WORLD FORUM 2023 U ROTTERDAMU, NIZOZEMSKA

U svom 14. izdanju, Geospatial World Forum (GWF) je konferencija za profesionalce angažirane u oblasti geoprostornih podataka i srodnim sektorima. GWF je suradnička i interaktivna platforma koja pokazuje kolektivnu i zajedničku viziju globalne geoprostorne zajednice i predstavlja godišnje okupljanje geoprostornih stručnjaka i lidera koji predstavljaju cijeli ekosustav javnih politika, nacionalnih kartografskih agencija, poduzeća iz privatnog sektora, multilateralnih i razvojnih organizacija, akademskih institucija te velikih krajnjih korisnika iz državnih poduzeća i usluga građanima.

Javne konzultacije, Strategija IPP FBiH za period 2023. – 2027. godine

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (član 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) i odgovorna institucija za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH sukladno odluci Vlade Federacije BiH (V. broj: 1077/2022 od 14.07.2022. godine), pokreće javne konzultacije o strateškom dokumentu u sklopu izrade Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH 2023. – 2027.

Javne konzultacije vezano za izradu Strategije IPP FBiH - Studija početnog stanja

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (član 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) i odgovorna institucija za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH sukladno odluci Vlade Federacije BiH, organizira javne konzultacije u sklopu izrade Studije početnog stanja (Situaciona analiza) – Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH.

Održana konferencija 3. Dani IPP FBiH u Neumu

Konferencija “3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacijskog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 16. i 17.11.2022. godine.

NOVI UPRAVNI ODBOR EUROGEOGRAPHICSA

Tijekom održane Generalne skupštine Eurogeographicsa u Sarajevu je izabran i novi Upravni odbor za naredne dvije godine. Izuzetna nam je čast objaviti da je jedan od članova gosp. Denis Tabučić, pomoćnik ravnatelja Federalne geodetske uprave koji će naredne dvije godine zastupati interese Bosne i Hercegovine i regije unutar Upravnog odbora Eurogeographicsa.

ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICS-A ZA 2022. GODINU

Redovita Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine tradicionalno okuplja rukovoditelje (direktore) svih Europskih geodetskih uprava, njihove bliske suradnike kao i važne stručnjake iz oblasti upravljanja prostornim informacijama je održana u Sarajevu od 15. do 17.05.2022. godine. Organizacija i domaćinstvo Generalne skupštine EuroGeographics-a dodijeljeno je Bosni i Hercegovini na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koja je dugogodišnja punopravna članica EuroGeographics-a.

ODRŽANA KONFERENCIJA „DAN IPP 2021“ U ROVINJU

Državna geodetska uprava Republike Hrvatske organizirala je konferenciju „Dan IPP-a“ 20. listopada 2021. godine u Rovinju, Republika Hrvatska. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktualne teme iz oblasti infrastrukture prostornih podataka te predavanja podijeljena u dvije sesije.

JAČANJE UPRAVLJANJA GEOPROSTORNIM INFORMACIJAMA

Virtualna razmjena znanja pod nazivom “Korištenje integriranog okvira geoprostornih informacija“  održati će se razdoblju od 4. do 29. listopada/oktobra 2021. godine.

Online obuka je zamišljena u 4 seminara koje organizira Svjetska banka i Inicijativa Ujedinjenih naroda za globalno upravljanje geoprostornim informacijama (UN-GGIM) a vezani su za Integrirani okvir geoprostornih informacija (IGIF).

INSPIRE KONFERENCIJA 2021

14. INSPIRE konferencija 2021. pod nazivom „Prema zajedničkom europskom podatkovnom prostoru europskog zelenog plana za okoliš i održivost“ održati će se razdoblju od 25. do 29. listopada/oktobra 2021. kao online konferencija. Glavna je tema INSPIRE konferencije 2021 prilagodba i iskoristivost INSPIRE-a u svrhu ostvarivanja Zajedničkog podatkovnog prostora Europske unije sa zelenim otvorenim podacima i Europskog zelenog plana.

Prijave će biti otvorene od 15. septembra/rujna 2021. godine, a više o konferenciji možete saznati na oficijelnoj web stranici Konferencije.

ODRŽAN WEBINAR GLEDE IZGRADNJE KAPACITETA IZ OBLASTI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu projekata koje implementira tijekom 2021. godine predvidjela edukacije vezane za izgradnju kapaciteta iz oblasti infrastrukture prostornih podataka (IPP) i uključivanje što više subjekata i prostornih podataka kao i pratećih metapodataka u web aplikacije IPP-a FBiH. Edukacije su osigurane putem Nizozemskog projekta Spatial II.

OBJAVA WEB PREGLEDNIKA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U prethodnom periodu su na polju IPP-a FBiH načinjeni značajni iskoraci kroz aktivnosti FGU i organa IPP-a FBiH, Vijeća i radnih skupina. Izvršeno je usklađivanje dijela podataka IPP-a FBiH sa zahtjevima INSPIRE direktive, ažurirana je i unaprijeđena web aplikacija Kataloga metapodataka, razvijen web Preglednik geoportala IPP-a FBiH, te izvršeno ažuriranje i unapređenje zvanične web stranice IPP-a FBiH. Na pregledniku se trenutno može izvršiti uvid u 12 dostupnih setova podataka čija je struktura usklađena prema zahtjevima INSPIRE direktive.

ODRŽAN SASTANAK SA EUROGEOGRAPHICSOM

Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik ravnatelja u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija gosp. Denis Tabučić su 3.12.2020. održali sastanak putem elektronskih kanala za komunikaciju sa novo odabranom generalnom sekretarkom i izvršnom ravnateljicom EuroGeographics-a gospođom Leom Bodossian.

POZIV ZA UČESTVOVANJE U AKTIVNOSTIMA U OKVIRU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

Vijeće IPP FBiH zaključkom sa 20. sjednice poziva institucije svih nivoa vlasti u FBiH, a koje su zadužene za prostorne podatke propisane Uredbom da pristupe usklađivanju vlastitih podataka kako bi se isti učinili integralnim dijelom IPP FBiH. U tom smislu, a sukladno Uredbi o IPP FBiH neophodno je da institucije usklade i pripreme podatke i metapodatke iz svoje nadležnosti sukladno INSPIRE standardima.

Javne konzultacije, Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinacijsko tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (članak 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) zajedno sa Vijećem IPP FBiH, pokreće javne konzultacije vezano za izradu dokumenta „Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH“.

Javne konzultacije, Provedbena pravila

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (članak 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) zajedno sa Vijećem Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, pokreće javne konzultacije vezano za izradu podzakonskih akata, odnosno nacrta Provedbenih pravila za popunjavanje Registara IPP FBiH, Provedbenih pravila za metapodatke IPP FBiH i pratećih priloga; Profil metapodataka IPP FBiH i Specifikacija za metapodatke IPP FBiH.

UNAPRIJEĐEN I REDIZAJNIRAN KATALOG METAPODATAKA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

Novi Katalog metapodataka IPP FBiH je pušten u rad 6.3.2023. godine. Naime, u prethodnom je periodu aktivnim radom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove unaprijeđena i redizajnirana web aplikacija Kataloga metapodataka koja predstavlja pristupnu točku za sve metapodatke na teritoriju Federacije BiH. Web aplikacija predstavlja dio Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH), a razvija ga i održava Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH.

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH USVOJIO PRIJEDLOG ZAKONA O IPP FBIH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 11. redovite sjednice održane 28. lipnja 2021. godine usvojio Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH. Temelj za izradu Zakona je Direktiva Europskog parlamenta iz 2007. godine ali su korištena i iskustva država regije te država nordijske regije.

PRIJEDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE USVOJEN NA REDOVITOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je jednoglasno usvojen na 21. redovitoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 27.4.2021. godine. Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović je predstavio prijedlog Zakona te naglasio važnost i prednosti usvajanja prijedloga Zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FBiH

Vlada Federacije BiH je na 258. sjednici održanoj 11.03.2021. godine utvrdila Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH i uputila isti Parlamentu FBiH. Naime, trenutačno je u FBiH ova oblast uređena Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka iz 2014. godine a novi zakon je utemeljen na Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. godine kojom je uspostavljena Infrastruktura prostornih podataka u EU.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao obrađivačem Nacrta zakona, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. studenog 2020. godine.