Pronađi. Pokaži. Podijeli!

Pregledajte dostupne setove podataka na Web pregledniku Geoportala IPP FBiH

servis podataka
0

slojeva podataka

Subjekti IPP 2
0

subjekata dijeli podatke

teme podataka
0

inspire tema

Preglednik je Web GIS aplikacija gdje se prikazuju prostorni podaci na temelju prethodno uspostavljenih web servisa i niza drugih programskih komponenti. Osnovni cilj uspostave Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka FBiH je osiguranje lakšeg pristupa i korištenja standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a. Web preglednik predstavlja osnovu IPP-a FBiH gdje korisnici imaju uvid u sve dostupne setove i podsetove prostornih podataka.

Koristeći se Katalogom metapodataka, korisnik se može dodatno informirati o podacima od interesa koji su vizualizirani na Web pregledniku. Svi podaci koji postoje u Federaciji BiH će u dogledno vrijeme biti dostupni na Web pregledniku.Prostorni podaci na nivou Federacije će biti usklađeni sa propisima INSPIRE standarda Europske unije, vizualizirani na pregledniku, dostupni široj javnosti na uvid te opisani metapodacima.

Novi web pregldnik

najpopularniji web

Federal Administration for Geodetic and Real Property Affairs

Working hours: 08:00 - 16:00
Contact phone: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.