ODRŽANA KONFERENCIJA „DANI INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA 2024“ U ZAGREBU

Dana 28.05.2024. godine održana je 14. konferencija “Dani infrastruktura prostornih podataka” u organizaciji Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. Ovogodišnja konferencija održana je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sudjelovali su, između ostalih, i predstavnici država regije, koji su u okviru prve sesije predstavili aktualnosti iz oblasti infrastrukture prostornih podataka u svojim zemljama.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovao gosp. Jasmin Ćatić, viši stručni suradnik za Geoportal IPP FBiH, i održao prezentaciju na temu “Aktualnosti iz oblasti IPP-a u Federaciji BiH”.

Kroz održane prezentacije u svim sesijama kao i prateću panel diskusiju, istaknuta su postignuća na polju IPP, planovi budućeg razvoja, kao i primjena IPP u aktualnim inicijativama i trendovima na polju upravljanja prostornim podacima i zemljišne administracije općenito.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.