Katalog metapodataka

Pronađi → Prikaži → Podijeli

Metapodaci IPP FBiH

Korisnička karta

Podaci o prostornim podacima

 

 

Metapodaci su podaci o podacima. To su podaci o:

 • skupovima i servisima prostornih podataka,
 • usklađenosti prostornih podataka sa propisanim
  normama,
 • uslovima pristupa i korištenja skupova i servisa
  prostornih podataka,
 • kvaliteti i ažurnosti skupova prostornih podataka,
 • organima, organizacijama, javnim preduzećima ili
  pravnim osobama odgovornim za osnivanje,
  održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i
  servisa prostornih podataka, i
 • skupovima prostornih podataka kojima je pristup
  ograničen i razloge ograničenja.

U Katalogu metapodataka mogu se pronaći svi podaci o prostornim podacima koji su prikazani na Pregledniku IPP. Zainteresovana osoba se može informisati o:

 • odgovornoj instituciji za određeni set podataka (kontakt informacije),
 • uslove korištenja podataka i ograničenja,
 • informacije o održavanju i ažurnosti podataka,
 • obuhvat prostornih podataka,
 • kvalitet podataka i dostupni formati, itd.

Metapodaci se mogu pretraživati, preuzimati, uređivati i koristiti na korisničkoj karti koja se nalazi u sklopu Kataloga.

Katalog Metapodataka

Pristupite Katalogu metapodataka Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH

Uputstvo
Upišite ključne riječi za pronalaženje
prostornih podataka:

Metapodataka

Web servisa

Subjekata IPP-a

Izvora podataka

Korisnička karta 

Korisnička karta je karta gdje korisnik dodaje po želji dostupne web servise (WMS, WMTS i WFS) iz Kataloga ili vlastite lokalne podatke koji se mogu učitati (KML i KMZ). Korisnik može kombinovati podatke i drugih država na karti, manipulisati podacima, kreirati geopodatke tačkastog, linijskog i poligonalnog tipa, printati prikaz u razmjeri i drugo.

Novi metapodaci

Ortofoto 2018

Najnoviji ortofoto snimak FBiH

Zaštićena područja

Autocesta na koridoru Vc

Adrese

Adrese iz Adresnog registra FBiH

Hidrografija

Vodno područje rijeke Save