Katalog metapodataka FBiH

Pronađi → Prikaži → Podijeli

Metapodaci IPP FBiH

Podaci o prostornim podacima

 

 

Metapodaci su podaci o podacima. U metapodacima se mogu pronaći informacije o skupovima i servisima prostornih podataka, usklađenosti prostornih podataka sa propisanim normama, uslovima pristupa i korištenja skupova i servisa prostornih podataka, kvaliteti i ažurnosti skupova prostornih podataka. Metapodaci u katalogu metapodatakaa pružaju informacije o organima, organizacijama, javnim preduzećima ili pravnim osobama odgovornim za osnivanje, održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i servisa prostornih podataka, i skupovima prostornih podataka kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja.

Osim navedenog, u Katalogu metapodataka Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH mogu se pronaći informacije o obuhvatu, kvaliteti i porijeklu podataka, dostupnim formatima, referentni koordinatni sistem i mnogo drugih informacija.

Pristupite Katalogu metapodataka Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH