Pronađi. Pokaži. Podijeli!

Prostorni podaci Federacije Bosne i Hercegovine dostupni na klik miša.

Upišite ključne riječi za pronalaženje
prostornih podataka:

Metapodataka

Mrežnih usluga

Subjekata IPP-a

Katalog Metapodataka

Pronalaženje prostornih podataka i mrežnih usluga

Geoportal IPP FBIH

Pregledavanje prostornih podataka na interaktivnom
web pregledniku

NOVI METAPODACI

Digitalni Ortofoto FBiH

Digitalni Ortofoto FBIH 2018

Karta ležišta uglja FBiH

Na karti su unešena ukupno 73 ležišta uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine, od čega su prikazana sljedeća ležišta: kamenog uglja (1), mrkog uglja (46), lignita (24) i treseta (2).

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP FBiH. Preko Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih podataka IPP FBiH.