FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE SUDJELOVALA NA KONFERENCIJI O ZEMLJIŠTU SVJETSKE BANKE 2024.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sudjelovala na Konferenciji o zemljištu koju je organizirala Svjetska Banka u Washingtonu, D.C. od 13. do 17. svibnja 2024. godine. Konferencija je ponovno okupila predstavnike vlada, razvojnih partnera, civilnog društva, akademske zajednice i privatnog sektora nakon dvogodišnje pauze, kako bi razgovarali o ključnim pitanjima vezanim za zemljište i klimatske promjene.

Konferencija o zemljištu Svjetske Banke je više od dva desetljeća bila katalizator globalne zajednice koja se bavi pitanjima zemljišta, pružajući platformu za predstavljanje istraživanja, diskusiju o izazovima i dobrim praksama, te informiranje dijaloga o politikama. Konferencija podstiče razmjenu znanja između sektora i začela je brojne investicije, inicijative i istraživačke projekte koje vode različite zainteresirane strane, uključujući Dobrovoljne smjernice, Cilj održivog razvoja o sigurnom vlasništvu nad zemljištem UN-a, Okvir za procjenu upravljanja zemljištem kao i kampanju „Stand for Her Land“.

Tema konferencije 2024. bila je “Osiguranje prava na zemljište i pristupa zemljištu za klimatske akcije”, a istakla je važnost sigurnog vlasništva nad zemljištem i pristupa zemljištu za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama. Sudionici su razgovarali o efikasnim strategijama za osiguranje prava na zemljište i pristup zemljištu, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju.

Prvog dana konferencije održan je forum “Global Land Agenda: Global Land Governance and Policy” na kojem je prema pozivu Svjetske Banke sudjelovao i ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović.

Ravnatelj Obradović je imao čast održati govor u završnoj sesiji foruma i osvrnuti se na panel diskusije i izlaganja predavača tijekom foruma. U svom govoru, ravnatelj je predstavio iskustva u upravljanju zemljištem u Bosni i Hercegovini, istakao važnost suradnje između vlada, civilnog društva i privatnog sektora u rješavanju pitanja zemljišta, te dao osvrt na globalne izazove sektora zemljišne administracije.  

Sudjelovanje na Konferenciji o zemljištu Svjetske Banke 2024. bila je prigoda za razmjenu iskustava i najbolje prakse sa drugim zemljama, kao i stjecanje novih kontakata i partnerstva, a Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove ostaje posvećena daljem radu na reformama sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH za sve građane.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove na konferenciji su bili ravnatelj uprave, gosp. Željko Obradović, te pomoćnik ravnatelja u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija, gosp. Denis Tabučić.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.