ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФБИХ

Двадесет четврта сједница вијећа ИПП ФБиХ је одржана 7.7.2021. године. На сједници су учествовали чланови вијећа надлежних институција у складу са рјешењем Владе Федерације Босне и Херцеговине.

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Двадесет трећа сједница вијећа ИПП ФБиХ је одржана путем електроничких комуникацијских канала 23. фебруара 2021. године. На сједници су учествовали чланови вијећа надлежних институција у складу са рјешењем Владе Федерације Босне и Херцеговине.

ОДРЖАНА 22. СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Двадесет друга сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је одржана путем електроничких комуникацијских канала 14.12.2020. године. На сједници су учествовали чланови Вијећа надлежних институција у складу са рјешењем Владе Федерације БиХ.

ОДРЖАНА 21. СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Двадесет прва сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је одржана путем електронских комуникацијских канала 30.11.2020. године. На сједници су учествовали чланови Вијећа надлежних институција у складу са рјешењем Владе Федерације БиХ.

ОДРЖАНА 20. СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Двадесета сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је одржана електронским путем 29.09.2020. године. На сједници су учествовали чланови Вијећа надлежних институција, у складу са рјешењем Владе Федерације БиХ.

ОДРЖАН ЊЕБИНАР ГЛЕДЕ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове је у склопу пројеката које имплементира током 2021. године предвиђела едукације везане за изградњу капацитета из области инфраструктуре просторних података (ИПП) и укључивање што више субјеката и просторних података као и пратећих метаподатака у њеб апликације ИПП-а ФБиХ. Едукације су осигуране путем Холандског пројекта Спатиал ИИ.

ОДРЖАН САСТАНАК СА ЕУРОГЕОГРАПХИЦСОМ

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и помоћник директора у сектору за управљање пројектима из програма јавних инвестиција госп. Денис Табучић су 3.12.2020. одржали састанак путем електронских канала за комуникацију са ново одабраном генералном секретарком и извршном директорицом ЕуроГеограпхицс-а госпођом Леом Бодоссиан.

ПОЗИВ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У АКТИВНОСТИМА У ОКВИРУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Вијеће ИПП ФБиХ закључком са 20. сједнице позива институције свих нивоа власти у ФБиХ, а које су задужене за просторне податке прописане Уредбом да приступе усклађивању властитих података како би се исти учинили интегралним дијелом ИПП ФБиХ. У том смислу, а у складу са Уредбом о ИПП ФБиХ неопходно је да институције ускладе и припреме податке и метаподатке из своје надлежности у складу са ИНСПИРЕ стандардима.

ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФБИХ УСВОЈИО ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИПП ФБИХ

Дом народа Парламента Федерације БиХ је на наставку 11. редовне сједнице одржане 28. јуна 2021. године усвојио Приједлог Закона о инфраструктури просторних података Федерације БиХ. Основа за израду Закона је Директива Европског парламента из 2007. године али су кориштена и искуства држава региона те држава нордијског региона.

ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ УСВОЈЕН НА РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Приједлог Закона о инфраструктури просторних података Федерације Босне и Херцеговине је једногласно усвојен на 21. редовној сједници Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине 27.4.2021. године. Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић је представио приједлог Закона те нагласио важност и предности усвајања приједлога Закона.

УТВРЂЕН ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФБиХ

Влада Федерације БиХ је на 258. сједници одржаној 11.03.2021. године утврдила Приједлог закона о инфраструктури просторних података (ИПП) ФБиХ и упутила исти Парламенту ФБиХ. Наиме, тренутно је у ФБиХ ова област уређена Уредбом о инфраструктури просторних података из 2014. године а нови закон је утемељен на Директиви Европског парламента и Вијећа од 14. марта 2007. године којом је успостављена Инфраструктура просторних података у ЕУ.

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Јавна расправа о Нацрту закона о инфраструктури просторних података Федерације Босне и Херцеговине је одржана у сарадњи са Федералним министарством просторног уређења као обрађивачем Нацрта закона, у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 17. новембра 2020. године.