зашто инфраструктура просторних података?

У данашњем је друштву инфраструктура основа за изградњу било којег сегмента, било да се ради о прометној инфраструктури, комуналној инфраструктури, подузетничкој инфраструктури или о инфраструктури просторних података. Инфраструктура по дефиницији подразумијева техничке структуре и суставе који подржавају друштво.

Циљ успоставе Инфраструктуре просторних података је створити предувјете да се рационализира прикупљање просторних података и да се изолирани отоци података, на свим разинама, стандардизирају како би их било могуће умрежити и квалитетно користити. Повезивање различитих информација које су просторно дефиниране (геореференциране), омогућује корисницима да проводе комплексне претраге и анализе те повезују појаве у простору, остварују се претпоставке за модерно управљање простором и просторним ресурсима.

Успоставом јединственог оквира за просторне податке умањило би се дуплицирање и редунданција података те минимизирали напори које би требало уложити у прикупљање и управљање подацима. Просторни подаци долазе из различитих извора и произвођача, од којих сваки има своје захтјеве и потребе. Како би комбинирање података из различитих извора и од различитих произвођача било могуће без додатних напора, потребно је користити стандарде који ће служити многим корисницима и олакшати кориштење података. На тај начин остварују се значајне уштеде у ресурсима, времену и новцу, боља повезаност, култура дијељења и сурадње те се јача транспарентност управе и доношења одлука.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.