Уводна ријеч

Званична интернет страница Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ намијењена је свим читатељима који желе знати више о просторним подацима и инфраструктури просторних података (ИПП). Обзиром на чињеницу да је 80% информација повезано с неком просторном компонентом, просторни подаци и њихова дистрибуција постају од опћег интереса. Све већи захтјеви корисника као и све веће количине просторних података обзиром на модерне технологије њиховог прикупљања, потакнуле су изградњу цјеловитих сустава за управљање просторним подацима, познатијих као инфраструктуре просторних података или геоинформацијске инфраструктуре. 

Просторни подаци свуда су око нас, иако то често не примјећујемо, помажу нам извршавати свакодневне задаће И послове, прате нас у нашим друштвеним активностима те повећавају вриједност осталих информација које нас окружују.

Због своје темељне вриједности, просторне податке требају готово све господарске гране и знанствене дисциплине те просторни подаци,управљање њима, њихова размјена и кориштење чине једну од основа развоја друштва. Без инфраструктуре постојимо као засебни појединци, док с инфраструктуром постојимо као заједница. Стога нам инфраструктура просторних податка омогућује стварање заједнице произвођача и корисника просторних података.

Управо стога, жеља нам је да корисници стекну основна знања о вриједности просторних података и инфраструктури просторних података. Темељна сврха је да се судионицима ИПП-а (субјектима ИПП-а и корисницима) пренесу поруке о важности просторних податка развоју ИПП-а и значају.

Директор Федералне управе за геодетске и имовнско правне послове
и предсједник Вијећа инфраструктуре просторних података Федерације БиХ,
Жељко Обрадовић, дипл. инг. геод.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.