претражи
Пронађи
прегледај
Подијели!

Унесите појам за претрагу у Каталогу метаподатака

metapodaci
0

МЕТАПОДАТАКА

Subjekti IPP 2
0

субјеката

teme podataka
0

тема

Метаподаци су подаци о подацима. У метаподацима се могу пронаћи информације о скуповима и сервисима просторних података, усклађености просторних података са прописаним нормама, увјетима приступа и кориштења скупова и сервиса просторних података, квалитети и ажурности скупова просторних података. Метаподаци у каталогу метаподатака пружају информације о органима, организацијама, јавним предузећима или правним особама одговорним за оснивање, одржавање, приступ, размјену и кориштење скупова и сервиса просторних података, и скуповима просторних података којима је приступ ограничен и разлоге ограничења.

У Каталогу метаподатака су доступне информације о просторним подацима, скуповима и сервисима просторних података, увјетима приступа и кориштења, јавим тијелима одговорним за прикупљање и одржавање података, формат, квалитет, координатни сустав и много других информација које описују просторне податке. Главни циљ каталога јесте да се на једном мјесту прикупе сви метаподаци о просторним подацима у ФБиХ, а све у циљу лакшег приступа и кориштења просторних података за све заинтересиране стране.

Novi metapodaci

najpopularniji metapodaci

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.