Pronađi. Pokaži. Podijeli!

Pregledajte dostupne setove podataka na Web pregledniku Geoportala IPP FBiH

servis podataka
0

сервиса просторних података

Subjekti IPP 2
0

субјеката дијели податке

teme podataka
0

инспире тема

Прегледник је Wеб ГИС апликација гдје се приказују просторни подаци на темељу претходно успостављених wеб сервиса и низа других програмских компоненти. Основни циљ успоставе Wеб прегледника Инфраструктуре просторних података ФБиХ је осигурање лакшег приступа и кориштења стандардизираних просторних података којима располажу субјекти ИПП-а. Wеб прегледник представља основу ИПП-а ФБиХ гдје корисници имају увид у све доступне сетове и подсетове просторних података.

Користећи се Каталогом метаподатака, корисник се може додатно информирати о подацима од интереса који су визуализирани на Wеб прегледнику. Сви подаци који постоје у Федерацији БиХ ће у догледно вријеме бити доступни на Wеб прегледнику.Просторни подаци на нивоу Федерације ће бити усклађени са прописима ИНСПИРЕ стандарда Еуропске уније, визуализирани на прегледнику, доступни широј јавности на увид те описани метаподацима.

Novi web pregldnik

najpopularniji web

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.