Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke

Subjekti IPP 2
0

регистрираних субјеката

izvori podataka 2
0

регистрираних извора

teme podataka
0

тема ипп фбих

Регистри ИПП ФБиХ

На темељу Закона о ИПП, Координацијско тијело ИПП ФБиХ успоставља и води регистар субјеката и извора ИПП Федерације БиХ. Основне информације о институцији која је укључена у ИПП као субјект ИПП евидентирају се у Регистру субјеката ИПП, док се информације о изворима просторних података који су пријављени у ИПП евидентирају у Регистру извора просторних података ИПП. Регистри ИПП-а садржи основне информације о тијелу јавне власти и изворима из њихове надлежности, те представљају први корак приликом укључивања тијела у ИПП. Регистар субјеката и Регистар извора су интегрирани у једно апликативно рјешење под називом Регистри ИПП.

STATISTIKA 1

[visualizer id="109237" lazy="" class=""]

Geografski obuhvat izvora ipp fbih

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.