Radne skupine Infrastrukture prostornih podataka FBiH

Zakonom o IPP FBiH (Zakon) utvrđeno je da su organi Infrastrukture prostornih podataka FBiH: Vijeće IPP FBiH i Radne skupine IPP FBiH. Vijeće IPP FBiH, prema Zakonu, formira Radne skupine IPP FBiH za obavljanje određenih stručnih poslova. Radne skupine IPP FBiH su:

Radna skupina za institucionalna i pravna pitanja

Predsjedavajući radne skupine: Goran Brkić

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

E-mail: goran.brkic@fgu.com.ba

Radna skupina za tehničke standarde

Predsjedavajući radne skupine: Jasmin Ćatić

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

E-mail: jasmin.catic@fgu.com.ba

Utvrđeni zadaci Radnih skupina

Radna skupina za institucionalna i pravna pitanja:

  • Poslovi vezani za zakonodavstvo
  • Partnerstva
  • Licenciranja
  • Sporazumi za dijeljenje/razmjenu podataka
  • Drugi zadaci dodijeljeni od strane Vijeća IPP

Radna skupina za tehničke standarde:

  • Poslovi vezani za standarde,
  • interoperabilnost, metapodatke,
  • usluge informacione tehnologije,
  • mrežne arhitekture i aplikacije IPP-a
  • Drugi zadaci dodijeljeni od strane Vijeća IPP