Radne skupine Infrastrukture prostornih podataka FBiH

Uredbom o IPP FBiH (Uredba) utvrđeno je da su organi Infrastrukture prostornih podataka FBiH: Vijeće IPP FBiH i Radne skupine IPP FBiH. Vijeće IPP FBiH, prema Uredbi, formira Radne skupine IPP FBiH za obavljanje određenih stručnih poslova. Radne skupine IPP FBiH:

Radna skupina za institucionalna i pravna pitanja

Predsjedavajući radne skupine: Goran Brkić

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

E-mail: [email protected]

Radna skupina za komunikaciju i izgradnju kapaciteta

Predsjedavajući radne skupine: Nedžad Pašalić

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

E-mail: [email protected]

Radna skupina za tehničke standarde

Predsjedavajući radne skupine: Jasmin Ćatić

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

E-mail: [email protected]

Radna skupina za poslovni model

Predsjedavajuća radne skupine: Slobodanka Ključanin

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

E-mail: [email protected]

Utvrđeni zadaci Radnih skupina

Radna skupina za institucionalna i pravna pitanja:

 • Izrada Nacrta zakona o IPP FBiH
 • Izrada Registra subjekata
 • Usvajanje Registra subjekata
 • Izrada Registra izvora prostornih podataka
 • Usvajanje Registra izvora prostornih podataka

Radna skupina za tehničke standarde:

 • Koordinacija, razvoj i održavanje tehničkih provedbenih specifikacija
 • Svi poslovi vezani za standarde, interoperabilnost, metapodatke, usluge informacijske tehnologije, mrežne arhitekture i aplikacije IPP-a
 • Interoperabilan rad geo-usluga
 • Proučavanje INSPIRE specifikacija
 • Izrada tehničkih vodiča

Radna skupina za komunikaciju i izgradnju kapaciteta: 

 • Komunikacija između zainteresiranih strana IPP-a FBiH
 • Umrežavanje subjekata
 • Izgradnja kapaciteta
 • Obuka i razvoj
 • Prezentacija učinaka stručnoj i kompletnoj javnosti FBiH
 • Formiranje uspostave mreže stručnjaka u oblasti IPP
 • Edukacija osoblja subjekata IPP-a putem radionica i seminara
 • Realizacija pilot projekata vezanih za povezivanje zainteresiranih strana IPP-a

Radna skupina za poslovni model: 

 • Definiranje poslovnog modela IPP FBiH
 • Testiranje poslovnog modela
 • Poboljšanje komunikacije između subjekata i korisnika IPP
 • Educiranje zaposlenika subjekata i drugih zainteresiranih sudionika IPP