ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА КОНЗУЛТАНТСКИ АНГАЖМАН НА ПРОЈЕКТУ ДЕЛЕФ

Поштовани стручњаци,

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове позива заинтересиране кандидате да се пријаве за конзултантски ангажман на пројекту ДЕЛЕФ, који се у Босни и Херцеговини проводи уз подршку грант средстава Шведске агенције за међународни развој и сурадњу (СИДА) у име Владе Краљевине Шведске.

Овај позив се односи на сљедеће 4 позиције:

  1. Пројектни асистент
  2. Стручњак за Инфраструктуру просторних података (ИПП)
  3. Стручњак за аналитику података
  4. Стручњак за аналитику и моделирање података

За сваку од наведених позиција можете у оквиру Јавног позива преузети додатне информације о: Опису послова, Времену трајања Уговора, Основним условима Уговора, Најмањим прихватљивим квалификацијама консултаната.

Потребни документи за пријаву укључују:

  • Писану пријаву
  • Мотивацијско писмо
  • Животопис (ЦВ)
  • Осталу документацију која доказује референције кандидата

Молимо вас да своје пријаве доставите електронски (скенирана потписана документација) путем е-маил адресе: ипп.фбих@фгу.цом.ба најкасније до 12.01.2024. године. У пријави је обавезно назначити позицију или више позиција на коју се пријављујете.

Након евалуације пристиглих пријава и проведених интервјуа, кандидати који буду оцијењени као најпогоднији за пружање конзултантских услуга бити ће позвани на финанцијско уговарање с циљем закључивања уговора.

Одабрани консултанти, ради закључивања уговора за ДЕЛЕФ пројект, од ДЕЛЕФ пројекта ће добити административну подршку, укључујући и помоћ у регистрацији одговарајућег правног субјекта за пословање с Лантмäтериет-ом (уговорним органом).

Више информација о пројекту ДЕЛЕФ можете пронаћи на службеној њеб страници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Хвала на вашем интересу и сурадњи.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.