Приступ сервисима ИПП ФБиХ и кориснички преглед података

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у претходном периоду, заједно са субјектима ИПП ФБиХ, активно радила на хармонизацији просторних података сукладно техничким спецификацијама ИНСПИРЕ Директиве. Кроз пројекат израде ЕТЛ процедура који је започео претходне 2023. године, а завршио почетком текуће 2024. године, извршена је хармонизација 12 извора просторних података који су у надлежности 5 субјеката ИПП ФБиХ. 

Хармонизација просторних података подразумијева процес који прати неколико фаза. Прије свега ту је фаза анализе почетног стања података, модела података, формата гдје је главни циљ добити информацију о тренутном статусу података и давању препорука за наредну фазу. Наредна фаза представља фазу моделирања података, док посљедња фаза јесте дефинирање, израда и извршавање ЕТЛ процедура. Након провођења све 3 фазе, коначна испорука представља ИНСПИРЕ сукладан ГМЛ за поједини извор података, ЕТЛ схему за потребе ажурирања и попратну документацију (извјештаји, анализе, модели, …). Након тога се приступа изради wеб сервиса за потребе креирања услуге прегледа података, као и изради метаподатака за третиране изворе просторних података уколико исти нису раније израђени. 

У посљедњем пројекту су учествовале сљедеће институције са пратећим изворима просторних података: 

 1. Министарство просторног уређења и заштите околице Тузланског кантона
  1. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Кориштење земљишта)
   1. Кориштење земљишта;
   2. Планирано кориштење земљишта;
  2. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Заштићена подручја)
   1. Модрац;
   2. Коњух;
 2. Завод за урбанизам и просторно уређење Зеничко-добојског кантона
  1. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Кориштење земљишта)
   1. Планирано кориштење земљишта – Високо
 3. Федерални завод за агропедологију
  1. Извор: Основна педолошка карта ФБиХ (ИНСПИРЕ тема: Тло)
 4. Завод за планирање развоја Кантона Сарајево
  1. Извор: Просторно-планска документација (ИНСПИРЕ тема: Кориштење земљишта)
   1. Хаџићи;
   2. Бијамбаре;
   3. Просторни план Кантона Сарајево;
   4. Урбанистички план Кантона Сарајево;
   5. Скакавац;
 5. Федерални завод за геологију
  1. Извор: Геолошка картографска документација (ИНСПИРЕ тема: Геологија)
   1. Литостратиграфске јединице у ФБиХ

Федерална управа је такођер израдила и пројекте израде ЕТЛ процедура за изворе података из властите надлежности, а до сада је то урађено за све податке из сљедећих тема:

 1. Административне јединице
 2. Географска имена;
 3. Координатни референтни системи;
  1. Гравиметријски референтни оквир;
  2. Просторни референтни оквир;
  3. Висински референтни оквир;
 4. Системи географских мрежа;
  1. Подјела на листове катастарских планова;
  2. Подјела на листове топографских карти;
 5. Адресе;
 6. Ортофото снимке;
 7. Висине;
  1. Модели терена;
  2. Изохипсе;

Федерална управа ће у наредном периоду извршити ревизију свих ЕТЛ процедура, унаприједити и ажурирати исте, те креирати додатне ЕТЛ процедуре за преостале податке. Главни циљ је репозиториј ИНСПИРЕ сукладних ГМЛ записа, и пратећих сервиса за све податке из властите надлежности ФГУ. 

Осим тога, као резултат раније завршених пројеката, израђене су ЕТЛ процедуре за хармонизацију сљедећих сетова података који су доступни за преглед: 

 1. Федерални завод за статистику
  1. Просторне јединице за статистику; 
  2. Распрострањеност становништва и демографија;
 2. Федерални хидрометеоролошки завод
  1. Метеоролошко-географска обиљежја;
   1. Просјечне температуре;
   2. Просјечне падавине;
  2. Системи за надзор околиша;
   1. Распоред станица за опажање; 
 3. Агенција за водно подручје ријеке Саве
  1. Хидрографија (Водотоци, Подбазени)
 4. Агенција за водно подручје Јадранског мора
  1. Хидрографија (Водотоци, Подбазени, Природна језера, Акумулације)
 5. Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ
  1. Заштићена подручја према Закону о заштити природе; 
 6. Федерално министарство просторног уређења
  1. Заштићена подручја (Аутоцеста Вц)
  2. Кориштење земљишта
 7. Федерални завод за геологију
  1. Основна геолошка карта ФБиХ

Сви доступни подаци су описани метаподацима, те је до сада унесено преко 300 метаподатковних записа за просторне податке из надлежности свих наведених институција. У току је унос и додатних метаподатака у Каталог метаподатака ИПП ФБиХ. 

Тренутна статистика на Прегледнику Геопортала ИПП ФБиХ је сљедећа: 

Број слојева података

78

Број покривених ИНСПИРЕ тема

16

Број субјеката који дијеле податке

12

 

За све кориснике је у наставку текста припремљена кратка упута за приступ и преглед података на Прегледнику ИПП ФБиХ (хттпс://прегледник.иппфбих.гов.ба/сди).

Каталогу метаподатака можете приступити путем УРЛ-а: хттпс://метаподаци.иппфбих.гов.ба.

На примјер, на прегледнику можете прегледати податке из надлежности Федералног завода за геологију:

Основна геолошка карта Федерације БиХ

Такођер, можете се информисати о начину приступа подацима, надлежним институцијама које воде бригу о истим, условима приступа, квалитети података, временској референци, итд. (погледајте слику испод) а све то кликом на опцију Метаподатака (стрелица на слици изнад).

У наставку је још неколико примјера просторних података у надлежности различитих институција, а које можете прегледати на Геопорталу ИПП, те се додатно информисати увидом у Каталог метаподатака ИПП ФБиХ.

Педолошка карта БиХ
Начин кориштења земљишта Тузлански кантон
Преглед трасе: Аутоцеста Коридор Вц
Заштићена подручја у ФБиХ
Подаци о адресама (кућни број, улица) са могућношћу претраге
Дигитални модел терена
Подаци о водотоцима
Подаци пописа становништва по опћинама/градовима и насељеним мјестима

Федерална управа активно ради на одржавању Прегледника и Каталога метаподатака, те сарађује са свим Субјектима ИПП ФБиХ, а како би се сви просторни подаци у Федерацији БиХ хармонизирали сукладно ИНСПИРЕ техничким смјерницама, учинили интероперабилним и доступним путем интернет сервиса. Временом ће сви подаци о простору бити доступни на Прегледнику ИПП ФБиХ за преглед, затим описани метаподацима у сврху претраге и добивања додатних информација, а Федерална управа ће такођер радити на осигурању услуга трансформације и преузимања података.

У случају потребе за корисничким питањима или у случају потешкоћа са приступом и прегледом података, доступан је контакт емаил: ипп.фбих@фгу.цом.ба.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.