ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТA СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФБИХ

Дана 13. фебруара 2024. У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржана је четрдесета сједница Вијећа за ИПП ФБиХ.

На сједници Савјета разматране су сљедеће тачке дневног реда:

  1. Утврђивање дневног реда 40. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  2. Усвајање Записника са претходне 39. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  3. Информација о усвајању Извјештаја о успостављању, одржавању и развоју ИПП ФБиХ за 2023. годину;
  4. Информација и приједлог Плана рада за успостављање, одржавање и развој ИПП ФБиХ за 2024. годину;
  5. Информација о оквирном распореду сједница Вијећа ИПП ФБиХ за 2024. годину;
  6. Информација о именовању новог/замјенског члана Вијећа ИПП ФБиХ;
  7. Разно.

Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове, као координационо тијело ИПП ФБиХ, припремила је и доставила члановима Вијећа План рада за успостављање, одржавање и развој ИПП ФБиХ за 2024. годину на разматрање и коначно усвајање. Предложени план рада, који укључује План едукација за 2024. годину једногласно је усвојен од стране Вијећа ИПП-а.

У складу са Стратегијом ИПП-а за период 2023-2027 и акционим планом за 2024. годину наставиће се активности у смислу повећања броја субјеката и расположивих извора у циљу подизања нивоа доступности и интероперабилности просторних података. Континуирано ће се радити на имплементацији Закона о ИПП и других прописа, као и стварању формалног оквира који ће бити предмет будућих активности у области ИПП ФБиХ. Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове такођер ће подржати израду Студије Оквирног приједлога за лиценцирање просторних података. Такођер, у наредном периоду фокус ће бити на унапређењу постојећих технолошких оквира, унапређењу развоја мрежних услуга заснованих на постојећим скуповима просторних података, те промоцији значаја ИПП-а кроз креирање и имплементацију комуникационог плана. Током 2024. године планирано је одржавање најмање 4 сједнице ради праћења наведених активности.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.