Радне групе Инфраструктуре просторних података ФБиХ

Уредбом о ИПП ФБиХ (Уредба) утврђено је да су органи Инфраструктуре просторних података ФБиХ: Вијеће ИПП ФБиХ и Радне групе ИПП ФБиХ. Вијеће ИПП ФБиХ, према Уредби, формира Радне групе ИПП ФБиХ за обављање одређених стручних послова. Радне групе ИПП ФБиХ:

Радна група за институционална и правна питања

Предсједавајући радне групе: Горан Бркић

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове

Е-маил: горан.бркиц@фгу.цом.ба

Радна група за комуникацију и изградњу капацитета

Предсједавајући радне групе: Неџад Пашалић

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове

Е-маил: недзад.пасалиц@фгу.цом.ба

Радна група за техничке стандарде

Предсједавајући радне групе: Јасмин Ћатић

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове

Е-маил: јасмин.цатиц@фгу.цом.ба

Радна група за пословни модел

Предсједавајућа радне групе: Слободанка Кључанин

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове

Е-маил: слободанка.кљуцанин@фгу.цом.ба

Утврђени задаци Радних група

Радна група за институционална и правна питања:

 • Израда Нацрта закона о ИПП ФБиХ
 • Израда Регистра субјеката
 • Усвајање Регистра субјеката
 • Израда Регистра извора просторних података
 • Усвајање Регистра извора просторних података

Радна група за техничке стандарде:

 • Координација, развој и одржавање техничких проведбених спецификација
 • Сви послови везани за стандарде, интероперабилност, метаподатке, услуге информационе технологије, мрежне архитектуре и апликације ИПП-а
 • Интероперабилан рад гео-услуга
 • Проучавање ИНСПИРЕ спецификација
 • Израда техничких водича

Радна група за комуникацију и изградњу капацитета: 

 • Комуникација између заинтересованих страна ИПП-а ФБиХ
 • Умрежавање субјеката
 • Изградња капацитета
 • Обука и развој
 • Презентација учинака стручној и комплетној јавности ФБиХ
 • Формирање успоставе мреже стручњака у области ИПП
 • Едукација особља субјеката ИПП-а путем радионица и семинара
 • Реализација пилот пројеката везаних за повезивање заинтересованих страна ИПП-а

Радна група за пословни модел: 

 • Дефинисање пословног модела ИПП ФБиХ
 • Тестирање пословног модела
 • Побољшање комуникације између субјеката и корисника ИПП
 • Едуцирање запосленика субјеката и других заинтересованих судионика ИПП