Радне групе ИПП ФБиХ

radna grupa

У складу са Законом о ИПП, радне групе ИПП ФБиХ се оснивају у сврху разраде појединих задатака и обвеза из дјелокруга успоставе, одржавања и развоја ИПП ФБиХ а могу их сачињавати представници органа и служби за управу са подручја ФБиХ, привредних друштава и јавних установа, невладиних организација и академске заједнице који посједују одговарајуће стручно знање и релевантно искуство. Радне групе су стална радна тијела која Координацијском тијелу и Вијећу ИПП ФБиХ пружају савјетодавну подршку; својим знањима доприносе истраживању у подручјима за која су задужене, те својим савјетима, препорукама и приједлозима рјешења конструктивно доприносе успостави и развоју ИПП ФБиХ. Радне групе оснива и распушта Вијеће ИПП ФБиХ на приједлог Координацијског тијела, а предуслов за дјеловање ових радних тијела је постојање јасно дефинираног става гледе цјелокупног потхвата те детаљно разрађен план извођења рада.

Радна група за институционална и правна питања ИПП ФБиХ

Тренутни сазив радне групе ИПП ФБиХ за институционална и правна питања које је именовало Вијеће ИПП ФБиХ чине:

 1. Горан Бркић, водитељ и представник Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове,
 2. Јелена Зелић, представница Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове,
 3. Хамид Суљовић, представник Федералног министарства просторног уређења,
 4. Ања Галић, представница Федералног министарства правде,
 5. Расим Тиро, представник Федералног министарства просторног уређења.

У складу са активностима из Стратегије ИПП-а ФБиХ за раздобље 2023.-2027. године, Вијеће сматра да постоји потреба да ова радна група настави са радом, како би се дефинирала права и обвезе сваког субјекта и корисника ИПП. Како би се то остварило, неопходно је радити на подршци процесу развоја подзаконског оквира, израдом споразума о сарадњи/кориштењу података са субјектима ИПП те проведбених правила.

Тијеком цијелог планског раздобља радна група у оквиру својих капацитета дјелује у функцији правне подршке осталим радним групама, посебно током расправе о питањима дијељења просторних података, те обликовању, структурирању и правној обради нацрта Споразума са субјектима ИПП-а о сарадњи/кориштењу података.

Radna grupa za tehničke standarde IPP FBiH

Тренутни сазив радне групе ИПП ФБиХ за техничке стандарде ИПП ФБиХ које је именовало Вијеће ИПП ФБиХ чине:

 1. Јасмин Ћатић, водитељ и представник Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове,
 2. Горан Трогрлић, представник Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове,
 3. Здравко Буљета, представник Федералног министарства просторног уређења,
 4. Хајрудин Мичивода, представник Агенције за водно подручје ријеке Саве,
 5. Иван Матковић, представник Агенције за водно подручје Јадранског мора,
 6. Стјепан Матић, представник Федералног министарства околиша и туризма.

Како је развој ИПП у фази када је ова радна група неопходна, заједно са групом за институционална и правна питања, Вијеће је донијело одлуку о формирању исте на темељу Закона о ИПП и у будућем раздобљу. Темељна задаћа ове групе је координирати и водити развој и одржавање техничких проведбених спецификација које ће омогућити интероперабилан рад геоуслуга у циљу испуњавања потреба субјеката ИПП ФБиХ.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.