ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФБИХ

Дана 21. маја 2024. године одржана је четрдесет прва сједница Вијећа ИПП ФБиХ у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

На сједници Вијећа су разматране наредне тачке дневног реда:

  1. Утврђивање дневног реда 41. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  2. Усвајање Записника са претходне 40. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  3. Информација о новом члану Вијећа ИПП ФБиХ и представљање;
  4. Информација о реализацији Плана рада на успостави, одржавању и развоју ИПП ФБиХ за 2024. годину;
  5. Информација о статусу активности радних група од претходне сједнице;
  6. Информација о реализацији ИПП компоненте ДЕЛЕФ пројекта;
  7. Информација о намјери ревизије ЕУ ИНСПИРЕ директиве;
  8. Информација о одобравању провођења новог пројекта Свјетске Банке у ФБиХ;
  9. Разно.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је као Координационо тијело ИПП ФБиХ припремила информације члановима Вијећа о реализацији Плана рада на успостави, одржавању и развоју ИПП ФБиХ за 2024. годину. У сладу са Стратегијом ИПП-а  за период 2023-2027. године и акцијским планом за 2024. годину наставило се са активностима везаним за повећање броје субјеката и доступних извора како би се подигнула ниво доступности те интероперабилности просторних података. Континуирано се радило и на изради формалног оквира који ће бити предмет будућег дјеловања на подручју ИПП ФБиХ. Такођер, тијеком наредног раздобља тежиште ће бити и промоција важности ИПП кроз израду и провођење комуникационог плана.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.