Добродошли на Wеб прегледник ИПП ФБиХ

Јединствена приступна тачка ресурсима геоподатака које дијеле и чине доступним субјекти ИПП-а

Прегледник је Wеб ГИС апликација гдје се приказују просторни подаци на основу претходно успостављених wеб сервиса и низа других програмских компоненти. 

Основни циљ успоставе Wеб прегледника Инфраструктуре просторних података ФБиХ је осигурање лакшег приступа и кориштења стандардизираних просторних података којима располажу субјекти ИПП-а.

Wеб прегледник представља основу ИПП-а ФБиХ гдје корисници имају увид у све доступне сетове и подсетове просторних података. Користећи се Каталогом метаподатака, корисник се може додатно информисати о подацима од интереса који су визуализирани на Wеб прегледнику.

Сви подаци који постоје у Федерацији БиХ ће у догледно вријеме бити доступни на Wеб прегледнику. Просторни подаци на нивоу Федерације ће бити усклађени са прописима ИНСПИРЕ стандарда Европске уније, визуализирани на прегледнику, доступни широј јавности на увид те описани метаподацима.

Преглед просторних података

Ортофотографије

ДОФ 08, ДОФ 12, ДОФ 17 КС, ДОФ 18

Административне јединице

Административне јединице

Адресе

Адресни регистар

Координатни референтни системи

Тачке геодетских мрежа

Системи географских мрежа

Хидрографија

Речни сливови и потоци

Заштићена подручја

Географска имена

Висине

ДТМ, ТИН, изохипсе

Демографија

Расподела становништва

Просторне јединице за статистику

Насеља, статистички и пописни окрузи

Здравље и сигурност људи